This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

15 Plain text

Beschrijving

Deze parameters en de mogelijke eigenschapswaarden voor de respectievelijke objecten van dashboard-widgetvelden stellen in staat om de Eenvoudige tekst widget te configureren in de dashboard.create en dashboard.update methoden.

Parameters

De volgende parameters worden ondersteund voor de Eenvoudige tekst widget.

Parameter type naam waarde
Vernieuwingsinterval 0 rf_rate 0 - Geen vernieuwing;
10 - 10 seconden;
30 - 30 seconden;
60 - (standaard) 1 minuut;
120 - 2 minuten;
600 - 10 minuten;
900 - 15 minuten.
Items 4 itemids Item ID.

Noot: Om meerdere items te configureren, maak voor elk item een object voor het dashboard-widgetveld aan.

Gedrag van de parameter:
- vereist
Locatie van items 0 style 0 - (standaard) Links;
1 - Bovenkant.
Toon lijnen 0 show_lines Geldige waarden variëren van 1 tot 100.

Standaard: 25.
Toon tekst als HTML 0 show_as_html 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Selectie van host inschakelen 0 dynamic 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.

Voorbeelden

De volgende voorbeelden hebben als doel alleen de configuratie van de objecten van dashboard-widgetvelden voor de Eenvoudige tekst widget te beschrijven. Voor meer informatie over het configureren van een dashboard, zie dashboard.create.

Configuratie van een Eenvoudige tekst widget

Configureer een Eenvoudige tekst widget die de meest recente gegevens weergeeft voor items "42269" en "42253". Configureer daarnaast dat de namen van de items zich bovenaan de gegevenskolommen bevinden en dat er slechts 15 regels met gegevens worden weergegeven.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "Mijn dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "plaintext",
                "name": "Eenvoudige tekst",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 6,
                "height": 3,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 4,
                    "name": "itemids",
                    "value": 42269
                  },
                  {
                    "type": 4,
                    "name": "itemids",
                    "value": 42253
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "style",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show_lines",
                    "value": 15
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook