1 Zabbix agent template werking

Stappen om de juiste werking van templates te waarborgen die metrieken verzamelen met Zabbix agent:

  1. Zorg ervoor dat Zabbix agent is geïnstalleerd op de host. Voor actieve controles, zorg er ook voor dat de host is toegevoegd aan de 'ServerActive'-parameter van het agent configuratiebestand.
  2. Koppel het template aan een doelhost (als het template niet beschikbaar is in je Zabbix-installatie, moet je mogelijk eerst het .xml-bestand van het template importeren - zie het gedeelte Standaardtemplates voor instructies).
  3. Pas indien nodig de waarden van de template-macro's aan.
  4. Configureer de gemonitorde instantie om gegevens te delen met Zabbix.

Een gedetailleerde beschrijving van een template, inclusief de volledige lijst met macro's, items en triggers, is beschikbaar in het Readme.md-bestand van het template (bereikbaar door op de naam van een template te klikken).

De volgende templates zijn beschikbaar: