token.get

Beschrijving

integer/array token.get(objectparameters)

De methode maakt het mogelijk om tokens op te halen volgens de gegeven parameters.

Alleen het gebruikerstype Superbeheerder mag tokens bekijken voor andere gebruikers.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
tokenids string/array Alleen tokens met de opgegeven ID's retourneren.
userids string/array Alleen tokens retourneren die zijn aangemaakt voor de opgegeven gebruikers.
token string Alleen tokens retourneren die zijn aangemaakt voor de opgegeven Authenticatie-token.
valid_at timestamp Alleen tokens retourneren die geldig zijn (niet verlopen) op de opgegeven datum en tijd.
expired_at timestamp Alleen tokens retourneren die zijn verlopen (niet geldig) op de opgegeven datum en tijd.
sortfield string/array De resultaten sorteren op de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden: tokenid, name, lastaccess, status, expires_at, created_at.
countOutput boolean Deze parameters, die gemeenschappelijk zijn voor alle get-methoden, worden in detail beschreven in de referentietoelichting.
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter heeft gebruikt.

Voorbeelden

Een token ophalen

Alle gegevens ophalen voor het token met ID "2".

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "token.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "tokenids": "2"
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "tokenid": "1",
          "name": "Het Token",
          "description": "",
          "userid": "1",
          "lastaccess": "0",
          "status": "0",
          "expires_at": "1609406220",
          "created_at": "1611239454",
          "creator_userid": "1"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Bron

CToken::get() in ui/include/classes/api/services/CToken.php.