1 Grafieken

Overzicht

Hostgrafieken kunnen worden geopend vanuit Monitoring → Hosts door te klikken op Grafieken voor de desbetreffende host.

Elke aangepaste grafiek die is geconfigureerd voor de host kan worden weergegeven, evenals elke eenvoudige grafiek.

Grafieken worden gesorteerd op:

  • Grafieknaam (aangepaste grafieken)
  • Itemnaam (eenvoudige grafieken)

Grafieken voor uitgeschakelde hosts zijn ook toegankelijk.

Tijdsperiode-selector

Let op de tijdsperiode-selector boven de grafiek. Hiermee kun je vaak benodigde periodes selecteren met één muisklik.

Zie ook: Tijdsperiode-selector

Filter gebruiken

Om een specifieke grafiek te bekijken, selecteer deze in de filter. De filter maakt het mogelijk om de host, de naam van de grafiek en de Weergeven optie (alle/host grafieken/eenvoudige grafieken) te specificeren.

Graph Filter

Als er geen host is geselecteerd in de filter, worden er geen grafieken weergegeven.

Gebruik van subfilter

De subfilter is handig voor snelle toegang met één klik naar gerelateerde grafieken. De subfilter werkt autonoom van de hoofdfilter - resultaten worden onmiddellijk gefilterd, er is geen behoefte om op Toepassen te klikken in de hoofdfilter.

Let op dat de subfilter alleen de filtering vanuit de hoofdfilter verder kan aanpassen.

In tegenstelling tot de hoofdfilter wordt de subfilter bij elke vernieuwingsaanvraag voor de tabel bijgewerkt om altijd up-to-date informatie te krijgen over beschikbare filteropties en hun tellers.

De subfilter toont klikbare links waarmee u grafieken kunt filteren op basis van een gemeenschappelijke entiteit - de tag-naam of tag-waarde. Zodra de entiteit wordt aangeklikt, worden de grafieken onmiddellijk gefilterd; de geselecteerde entiteit wordt gemarkeerd met een grijze achtergrond. Om de filtering te verwijderen, klikt u op de entiteit opnieuw. Om een andere entiteit aan de gefilterde resultaten toe te voegen, klikt u op een andere entiteit.

Het aantal weergegeven entiteiten is beperkt tot 100 horizontaal. Als er meer zijn, wordt er een pictogram met drie stippen weergegeven aan het einde; dit is niet klikbaar. Verticale lijsten (zoals tags met hun waarden) zijn beperkt tot 20 vermeldingen. Als er meer zijn, wordt er een pictogram met drie stippen weergegeven; dit is niet klikbaar.

Een nummer naast elke klikbare entiteit geeft aan hoeveel grafieken het heeft in de resultaten van de hoofdfilter.

Zodra één entiteit is geselecteerd, worden de cijfers met andere beschikbare entiteiten weergegeven met een plusteken dat aangeeft hoeveel grafieken aan de huidige selectie kunnen worden toegevoegd.

Knoppen

De knoppen voor de weergavemodus, die gemeenschappelijk zijn voor alle secties, worden beschreven op de pagina Monitoring.