httptest.delete

Beschrijving

object httptest.delete(array webScenarioIds)

Met deze methode kunnen webscenario's worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de te verwijderen webscenario's.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van het verwijderde web bevat scenario's onder de eigenschap 'httptestids'.

Voorbeelden

Meerdere web-scenario's verwijderen

Verwijder twee web-scenario's.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "httptest.delete",
      "params": [
        "2",
        "3"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "httptestids": [
          "2",
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CHttpTest::delete() in ui/include/classes/api/services/CHttpTest.php.