item.delete

Beschrijving

object item.delete(array itemIds)

Met deze methode kunnen items worden verwijderd.

Webitems kunnen niet worden verwijderd via de Zabbix API.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de items die moeten worden verwijderd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde items bevat onder de eigenschap 'itemids'.

Voorbeelden

Verwijderen van meerdere items

Verwijder twee items.
Afhankelijke items en item-prototypes worden automatisch verwijderd als het hoofditem wordt verwijderd.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.delete",
      "params": [
        "22982",
        "22986"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "22982",
          "22986"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CItem::delete() in ui/include/classes/api/services/CItem.php.