template.massremove

Beschrijving

object template.massremove(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om gerelateerde objecten uit meerdere sjablonen te verwijderen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikerstypes Admin en Superadmin. Rechten om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen voor gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de ID's van de sjablonen bevatten die moeten worden bijgewerkt en de objecten die moeten worden verwijderd.

Parameter Type Beschrijving
templateids string/array ID's van de sjablonen die moeten worden bijgewerkt.

Parametergedrag:
- verplicht
groupids string/array Sjabloon groepen waaruit de opgegeven sjablonen moeten worden verwijderd.
macros string/array Gebruikersmacro's die moeten worden verwijderd uit de opgegeven sjablonen.
templateids_clear string/array Sjablonen die moeten worden losgekoppeld en verwijderd uit de opgegeven sjablonen (stroomopwaarts).
templateids_link string/array Sjablonen die moeten worden losgekoppeld van de opgegeven sjablonen (stroomopwaarts).

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte sjablonen bevat onder de eigenschap templateids.

Voorbeelden

Verwijderen van sjablonen uit een groep

Verwijder twee sjablonen uit groep "2".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massremove",
      "params": {
        "templateids": [
          "10085",
          "10086"
        ],
        "groupids": "2"
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10085",
          "10086"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Koppeling van sjablonen verbreken van een host

Verbreek de koppeling van sjablonen "10106" en "10104" van sjabloon "10085".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massremove",
      "params": {
        "templateids": "10085",
        "templateids_link": [
          "10106",
          "10104"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10085"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CTemplate::massRemove() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.