2 Zabbix agent 2 bouwen op Windows

Overzicht

Deze sectie laat zien hoe je de Zabbix agent 2 (Windows) kunt bouwen vanuit broncode.

Installeren van de MinGW-compiler

 1. Download MinGW-w64 met SJLJ (set jump/long jump) Exception Handling en Windows threads (bijvoorbeeld x86_64-8.1.0-release-win32-sjlj-rt_v6-rev0.7z).
 2. Pak het bestand uit en verplaats het naar c:\mingw.
 3. Stel de omgevingsvariabele in:
@echo off
    set PATH=%PATH%;c:\mingw\bin
    cmd

Bij het compileren, gebruik de Windows-opdrachtprompt in plaats van de MSYS-terminal die wordt geleverd door MinGW.

Compileren van PCRE ontwikkelingsbibliotheken

De volgende instructies zullen 64-bit PCRE-bibliotheken compileren en installeren in c:\dev\pcre en 32-bit bibliotheken in c:\dev\pcre32:

 1. Download de PCRE of PCRE2-bibliotheek (ondersteund sinds Zabbix 6.0) (https://pcre.org/) en pak deze uit.
 2. Open cmd en navigeer naar de uitgepakte bronbestanden.
Bouw 64-bit PCRE
 1. Verwijder de oude configuratie-/cachebestanden indien aanwezig:

  del CMakeCache.txt rmdir /q /s CMakeFiles

 2. Voer CMake uit (CMake kan worden geïnstalleerd vanaf https://cmake.org/download/):

  cmake -G "MinGW Makefiles" -DCMAKE_C_COMPILER=gcc -DCMAKE_C_FLAGS="-O2 -g" -DCMAKE_CXX_FLAGS="-O2 -g" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=c:

 3. Voer vervolgens uit:

  mingw32-make clean mingw32-make install

Bouw 32-bit PCRE
 1. Voer uit:

  mingw32-make clean

 2. Verwijder CMakeCache.txt:

  del CMakeCache.txt rmdir /q /s CMakeFiles

 3. Voer CMake uit:

  cmake -G "MinGW Makefiles" -DCMAKE_C_COMPILER=gcc -DCMAKE_C_FLAGS="-m32 -O2 -g" -DCMAKE_CXX_FLAGS="-m32 -O2 -g" -DCMAKE_EXE_LINKER_FLAGS="-Wl,-mi386pe" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=c:

 4. Voer vervolgens uit:

  mingw32-make install

OpenSSL-bibliotheken bouwen met MinGW

 1. Als je het nog niet hebt geïnstalleerd, installeer dan Cygwin en Perl voor Cygwin en configureer ze volgens de instructies in de officiële Perl-documentatie.

 2. Voer uit:

perl Configure mingw64 no-shared no-ui-console no-tests no-capieng --libdir=lib --api=1.1.0 --prefix=c:\dev\openssl32 --openssldir=c:\dev\openssl32
    
    make build_sw
    
    make install_dev

Zabbix-agent 2 compileren

32 bit

Open de MinGW-omgeving (Windows-opdrachtprompt) en ga naar de build/mingw-map in de Zabbix-bronmap.

Voer uit:

mingw32-make clean
    mingw32-make ARCH=x86 PCRE=c:\dev\pcre32 OPENSSL=c:\dev\openssl32
64 bit

Open de MinGW-omgeving (Windows-opdrachtprompt) en ga naar de build/mingw-map in de Zabbix-bronmap.

Voer uit:

mingw32-make clean
    mingw32-make PCRE=c:\dev\pcre OPENSSL=c:\dev\openssl

Zowel 32- als 64-bits versies kunnen worden gebouwd op een 64-bits platform, maar alleen een 32-bits versie kan worden gebouwd op een 32-bits platform. Bij het werken op een 32-bits platform, volg dezelfde stappen als voor de 64-bits versie op een 64-bits platform.