This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 vm.memory.size parameters

Overzicht

Deze sectie geeft enkele parameterdetails voor de vm.memory.size[<mode>] agent item.

Parameters

De volgende parameters zijn beschikbaar voor dit item:

 • active - geheugen dat momenteel in gebruik is of zeer recentelijk is gebruikt, en dus in het RAM-geheugen staat
 • anon - geheugen dat niet is gekoppeld aan een bestand (kan er niet opnieuw uit worden gelezen)
 • available - beschikbaar geheugen, anders berekend afhankelijk van het platform (zie de onderstaande tabel)
 • buffers - cache voor zaken zoals bestandsysteemmetadata
 • cached - cache voor verschillende dingen
 • exec - uitvoerbare code, meestal afkomstig van een (programma)bestand
 • file - cache voor inhoud van recent geopende bestanden
 • free - geheugen dat direct beschikbaar is voor elk entiteit die geheugen aanvraagt
 • inactive - geheugen dat is gemarkeerd als niet gebruikt
 • pavailable - 'beschikbaar' geheugen als percentage van 'totaal' (berekend als beschikbaar/totaal*100)
 • pinned - hetzelfde als 'wired'
 • pused - 'gebruikt' geheugen als percentage van 'totaal' (berekend als gebruikt/totaal*100)
 • shared - geheugen dat gelijktijdig door meerdere processen kan worden benaderd
 • slab - totale hoeveelheid geheugen die door de kernel wordt gebruikt om gegevensstructuren voor eigen gebruik in de cache op te slaan
 • total - totaal fysiek beschikbaar geheugen
 • used - gebruikt geheugen, anders berekend afhankelijk van het platform (zie de onderstaande tabel)
 • wired - geheugen dat is gemarkeerd om altijd in RAM te blijven. Het wordt nooit naar de schijf verplaatst.

Sommige van deze parameters zijn platformspecifiek en zijn mogelijk niet beschikbaar op uw platform. Zie Zabbix-agentitems voor details.

Platformspecifieke berekening van beschikbaar en gebruikt:

Platform "beschikbaar" "gebruikt"
AIX vrij + gecachet werkelijk geheugen in gebruik
FreeBSD inactief + gecachet + vrij actief + bedraad + gecachet
HP UX vrij totaal - vrij
Linux<3.14 vrij + buffers + gecachet totaal - vrij
Linux 3.14+
(ook teruggebracht naar 3.10 op RHEL 7)
/proc/meminfo, zie "MemAvailable" in de Linux-kernel documentatie voor details.
Merk op dat vrij + buffers + gecachet niet langer gelijk is aan 'beschikbaar' vanwege het feit dat niet de hele paginacache kan worden vrijgegeven en er een laag laagwatermerk wordt gebruikt in de berekening.
totaal - vrij
NetBSD inactief + execpages + file + vrij totaal - vrij
OpenBSD inactief + vrij + gecachet actief + bedraad
OSX inactief + vrij actief + bedraad
Solaris vrij totaal - vrij
Win32 vrij totaal - vrij

De som van vm.memory.size[gebruikt] en vm.memory.size[beschikbaar] hoeft niet per se gelijk te zijn aan totaal. Bijvoorbeeld, op FreeBSD:
* Actieve, inactieve, bedrade, gecachete geheugens worden als gebruikt beschouwd, omdat ze wat nuttige informatie bevatten.
* Tegelijkertijd worden inactieve, gecachete, vrije geheugens als beschikbaar beschouwd, omdat deze soorten geheugens direct aan processen kunnen worden gegeven die meer geheugen aanvragen.

Dus inactief geheugen is tegelijkertijd zowel gebruikt als beschikbaar. Hierdoor is het vm.memory.size[gebruikt]-item alleen bedoeld voor informatieve doeleinden, terwijl vm.memory.size[beschikbaar] is ontworpen om te worden gebruikt in triggers.

Zie ook

 1. Aanvullende details over geheugenberekening in verschillende besturingssysteem