This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Aanbevolen UnixODBC instellingen voor MySQL

Installatie

 • Red Hat Enterprise Linux:
# dnf install mysql-connector-odbc
 • Debian/Ubuntu:

Raadpleeg de MySQL-documentatie om het benodigde database-stuurprogramma te downloaden voor het bijbehorende platform.

Voor extra informatie, raadpleeg: unixODBC installeren.

Configuratie

De ODBC-configuratie wordt uitgevoerd door de odbcinst.ini- en odbc.ini-bestanden aan te passen. Deze configuratiebestanden bevinden zich in de map /etc. Het bestand odbcinst.ini kan ontbreken, en in dat geval moet u het handmatig aanmaken.

odbcinst.ini

[mysql]
    Description = Algemene ODBC voor MySQL
    Driver   = /usr/lib64/libmyodbc5.so
    Setup    = /usr/lib64/libodbcmyS.so 
    FileUsage  = 1

Houd rekening met de volgende voorbeelden van configuratieparameters voor odbc.ini.

 • Een voorbeeld met een verbinding via een IP-adres:
[TEST_MYSQL]                           
    Description = MySQL-database 1                  
    Driver = mysql                         
    Port = 3306                           
    Server = 127.0.0.1
 • Een voorbeeld met een verbinding via een IP-adres en met het gebruik van referenties. Standaard wordt een Zabbix-database gebruikt:
[TEST_MYSQL_FILLED_CRED]            
    Description = MySQL-database 2         
    Driver = mysql                
    User = root                  
    Port = 3306                  
    Password = zabbix              
    Database = zabbix               
    Server = 127.0.0.1
 • Een voorbeeld met een verbinding via een socket en met het gebruik van referenties. Standaard wordt een Zabbix-database gebruikt:
[TEST_MYSQL_FILLED_CRED_SOCK]         
    Description = MySQL-database 3         
    Driver = mysql                
    User = root                  
    Password = zabbix              
    Socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock      
    Database = zabbix

Alle andere mogelijke configuratieopties kunnen worden gevonden op de officiële MySQL-documentatie webpagina.