dashboard.get

Beschrijving

integer/array dashboard.get(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om dashboards op te halen aan de hand van de opgegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen voor gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
dashboardids string/array Geeft alleen dashboards terug met de opgegeven ID's.
selectPages query Geeft een pages eigenschap terug met dashboardpagina's, correct geordend.
selectUsers query Geeft een users eigenschap terug met gebruikers waarmee het dashboard is gedeeld.
selectUserGroups query Geeft een userGroups eigenschap terug met gebruikersgroepen waarmee het dashboard is gedeeld.
sortfield string/array Sorteer het resultaat op basis van de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden: dashboardid.
countOutput boolean Deze parameters, die gemeenschappelijk zijn voor alle get methoden, worden in detail beschreven op de referentiecommentaar pagina.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Teruggegeven waarden

(integer/array) Geeft óf:

 • een array van objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter is gebruikt.

Voorbeelden

Dashboard ophalen op basis van ID

Haal alle gegevens op over dashboards "1" en "2".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectPages": "extend",
        "selectUsers": "extend",
        "selectUserGroups": "extend",
        "dashboardids": [
          "1",
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "dashboardid": "1",
          "name": "Dashboard",
          "userid": "1",
          "private": "0",
          "display_period": "30",
          "auto_start": "1",
          "users": [],
          "userGroups": [],
          "pages": [
            {
              "dashboard_pageid": "1",
              "name": "",
              "display_period": "0",
              "widgets": [
                {
                  "widgetid": "9",
                  "type": "systeminfo",
                  "name": "",
                  "x": "12",
                  "y": "8",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "8",
                  "type": "problemsbysv",
                  "name": "",
                  "x": "12",
                  "y": "4",
                  "width": "12",
                  "height": "4",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "7",
                  "type": "problemhosts",
                  "name": "",
                  "x": "12",
                  "y": "0",
                  "width": "12",
                  "height": "4",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "6",
                  "type": "discovery",
                  "name": "",
                  "x": "6",
                  "y": "9",
                  "width": "6",
                  "height": "4",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "5",
                  "type": "web",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "9",
                  "width": "6",
                  "height": "4",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "4",
                  "type": "problems",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "3",
                  "width": "12",
                  "height": "6",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "3",
                  "type": "favmaps",
                  "name": "",
                  "x": "8",
                  "y": "0",
                  "width": "4",
                  "height": "3",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "1",
                  "type": "favgraphs",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "0",
                  "width": "4",
                  "height": "3",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                }
              ]
            },
            {
              "dashboard_pageid": "2",
              "name": "",
              "display_period": "0",
              "widgets": []
            },
            {
              "dashboard_pageid": "3",
              "name": "Aangepaste paginanaam",
              "display_period": "60",
              "widgets": []
            }
          ]
        },
        {
          "dashboardid": "2",
          "name": "Mijn dashboard",
          "userid": "1",
          "private": "1",
          "display_period": "60",
          "auto_start": "1",
          "users": [
            {
              "userid": "4",
              "permission": "3"
            }
          ],
          "userGroups": [
            {
              "usrgrpid": "7",
              "permission": "2"
            }
          ],
          "pages": [
            {
              "dashboard_pageid": "4",
              "name": "",
              "display_period": "0",
              "widgets": [
                {
                  "widgetid": "10",
                  "type": "problems",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "0",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "2",
                      "name": "groupids",
                      "value": "4"
                    }
                  ]
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CDashboard::get() in ui/include/classes/api/services/CDashboard.php.