This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

8 Grafiek

Beschrijving

Deze parameters en de mogelijke eigenschapswaarden voor de respectieve dashboard-widgetveldobjecten stellen in staat om de Grafiek widget te configureren in de dashboard.create en dashboard.update methoden.

Parameters

De volgende parameters worden ondersteund voor de Grafiek widget.

Parameter type naam waarde
Vernieuwingsinterval 0 rf_rate 0 - Geen vernieuwing;
10 - 10 seconden;
30 - 30 seconden;
60 - (standaard) 1 minuut;
120 - 2 minuten;
600 - 10 minuten;
900 - 15 minuten.

Gegevensset

De volgende parameters worden ondersteund voor het configureren van een Gegevensset.

Het eerste getal in de eigenschapsnaam (bijv. ds.hosts.0.0, ds.items.0.0) vertegenwoordigt de specifieke gegevensset, terwijl het tweede getal, indien aanwezig, het geconfigureerde host of item vertegenwoordigt.

Parameter type naam waarde
Type gegevensset 0 ds.dataset_type.0 0 - Itemlijst;
1 - (standaard) Itempatroon.
Parameters als Type gegevensset is ingesteld op "Itemlijst"
Items 4 ds.itemids.0.0 Item ID.

Opmerking: Om meerdere items te configureren, maak voor elk item een dashboard-widgetveldobject aan.

Parametergedrag:
- vereist
Kleur 1 ds.color.0.0 Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).

Parametergedrag:
- vereist
Parameters als Type gegevensset is ingesteld op "Itempatroon"
Hostpatroon 1 ds.hosts.0.0 Host naam of patroon (bijv., "Zabbix*").

Parametergedrag:
- vereist
Itempatroon 1 ds.items.0.0 Item naam of patroon (bijv., "*: Aantal verwerkte *waarden per seconde").

Parametergedrag:
- vereist
Kleur 1 ds.color.0 Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).

Standaard: FF465C.
Teken 0 ds.type.0 0 - (standaard) Lijn;
1 - Punten;
2 - Trapsgewijs;
3 - Staaf.
Gestapeld 0 ds.stacked.0 0 - Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.

Parameter Gestapeld niet beschikbaar als Teken is ingesteld op "Punten".
Breedte 0 ds.width.0 Geldige waarden variëren van 1-10.

Standaard: 1.

Parameter Breedte niet beschikbaar als Teken is ingesteld op "Punten" of "Staaf".
Puntgrootte 0 ds.pointsize.0 Geldige waarden variëren van 1-10.

Standaard: 3.

Parameter Puntgrootte niet beschikbaar als Teken is ingesteld op "Lijn", "Trapsgewijs" of "Staaf".
Transparantie 0 ds.transparency.0 Geldige waarden variëren van 1-10.

Standaard: 5.
Vullen 0 ds.fill.0 Geldige waarden variëren van 1-10.

Standaard: 3.

Parameter Vullen niet beschikbaar als Teken is ingesteld op "Punten" of "Staaf".
Ontbrekende gegevens 0 ds.missingdatafunc.0 0 - Geen;
1 - Verbonden;
2 - Beschouw als 0;
3 - Laatst bekend.

Parameter Ontbrekende gegevens niet beschikbaar als Teken is ingesteld op "Punten" of "Staaf".
Y-as 0 ds.axisy.0 0 - (standaard) Links;
1 - Rechts.
Tijdsverschuiving 1 ds.timeshift.0 Geldige tijdnotatie (bijv. 3600, 1u, enz.).
Je kunt tijdsuffixen gebruiken. Negatieve waarden zijn ook toegestaan.

Standaard: "" (leeg).
Aggregatiefunctie 0 ds.aggregate_function.0 0 - (standaard) geen;
1 - min;
2 - max;
3 - gem;
4 - tel;
5 - som;
6 - eerst;
7 - laatst.
Aggregatie-interval 1 ds.aggregate_interval.0 Geldige tijdnotatie (bijv. 3600, 1u, enz.).
Je kunt tijdsuffixen gebruiken.

Standaard: 1u.
Agrégat 0 ds.aggregate_grouping.0 0 - Elk item;
1 - Gegevensset.

Parameter Agrégat niet beschikbaar als Aggregatiefunctie is ingesteld op "geen".
Benadering 0 ds.approximation.0 1 - min;
2 - (standaard) gem;
4 - max;
7 - allemaal.
Label gegevensset 1 ds.data_set_label.0 Elke tekenreekswaarde.

Standaard: "" (leeg).

Weergaveopties

De volgende parameters worden ondersteund voor het configureren van Weergaveopties.

Parameter type naam waarde
Selectie historische gegevens 0 source 0 - (standaard) Automatisch;
1 - Geschiedenis;
2 - Trends.
Eenvoudige triggers 0 simple_triggers 0 - Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Werkuren 0 working_time 0 - Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Percentiellijn (links) (parameter beschikbaar als Y-as (in Gegevensset configuratie) is ingesteld op "Links")
Status 0 percentile_left 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Waarde 0 percentile_left_value Geldige waarden variëren van 1-100.
Percentiellijn (rechts) (parameter beschikbaar als Y-as (in Gegevensset configuratie) is ingesteld op "Rechts")
Status 0 percentile_right 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Waarde 0 percentile_right_value Geldige waarden variëren van 1-100.

Tijdsperiode

De volgende parameters worden ondersteund voor het configureren van de Tijdsperiode.

Parameter type naam waarde
Stel aangepaste tijdsperiode in 0 graph_time 0 - Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Van 1 time_from Geldige tijdnotatie in het formaat YYYY-MM-DD uu:mm:ss.
Relatieve tijdsperiode waarden (now, now/d, now/w-1w, enz.) worden ook ondersteund.

Standaard: now-1u.
Tot 1 time_to Geldige tijdnotatie in het formaat YYYY-MM-DD uu:mm:ss.
Relatieve tijdsperiode waarden (now, now/d, now/w-1w, enz.) worden ook ondersteund.

Standaard: now.

Assen

De volgende parameters worden ondersteund voor het configureren van Assen.

Parameter type naam waarde
Linker Y 0 lefty 0 - Uitgeschakeld;
1 - (standaard) Ingeschakeld.

Parameter beschikbaar als Y-as (in Gegevensset configuratie) is ingesteld op "Links".
Rechter Y 0 righty 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.

Parameter beschikbaar als Y-as (in Gegevensset configuratie) is ingesteld op "Rechts".
Min 1 lefty_min Een numerieke waarde.

Standaard: "" (leeg).
righty_min
Max 1 lefty_max Een numerieke waarde.

Standaard: "" (leeg).
righty_max
Eenheden (type) 0 lefty_units 0 - (standaard) Automatisch;
1 - Statisch.
righty_units
Eenheden (waarde) 1 lefty_static_units Een willekeurige tekenreekswaarde.

Standaard: "" (leeg).
righty_static_units
X-as 0 xaxis 0 - Uitgeschakeld;
1 - (standaard) Ingeschakeld.

Legenda

De volgende parameters worden ondersteund voor het configureren van de Legenda.

Parameter type naam waarde
Toon legenda 0 legend 0 - Uitgeschakeld;
1 - (standaard) Ingeschakeld.
Toon min/max/gem 0 legend_statistic 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Aantal rijen 0 legend_lines Geldige waarden variëren van 1-10.

Standaard: 1.
Aantal kolommen 0 legend_columns Geldige waarden variëren van 1-4.

Standaard: 4.

Problemen

De volgende parameters worden ondersteund voor het configureren van Problemen.

Parameter type naam waarde
Toon problemen 0 show_problems 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Alleen geselecteerde items 0 graph_item_problems 0 - Uitgeschakeld;
1 - (standaard) Ingeschakeld.
Probleemhosts 1 problemhosts.0 Naam van de host.

Opmerking: Het getal in de eigenschapsnaam verwijst naar de geconfigureerde host.
Om meerdere hosts te configureren, maak een dashboard widget field object aan voor elke host.
Zwaarte 0 severities 0 - Niet geclassificeerd;
1 - Informatie;
2 - Waarschuwing;
3 - Gemiddeld;
4 - Hoog;
5 - Ramp.

Standaard: 1, 2, 3, 4, 5 (allemaal ingeschakeld).

Opmerking: Om meerdere waarden te configureren, maak een dashboard widget field object aan voor elke waarde.
Probleem 1 problem_name Probleem gebeurtenisnaam (hoofdletteronafhankelijk, volledige naam of een deel ervan).
Tags (het getal in de eigenschapsnaam (bijv. tags.tag.0) verwijst naar de volgorde van de tagevaluatielijst)
Evaluatietype 0 evaltype 0 - (standaard) En/Of;
2 - Of.
Tag-naam 1 tags.tag.0 Willekeurige tekenreekswaarde.

Parametergedrag:
- vereist als je Tags configureert
Operator 0 tags.operator.0 0 - Bevat;
1 - Is gelijk aan;
2 - Bevat niet;
3 - Is niet gelijk aan;
4 - Bestaat;
5 - Bestaat niet.

Parametergedrag:
- vereist als je Tags configureert
Tag-waarde 1 tags.value.0 Willekeurige tekenreekswaarde.

Parametergedrag:
- vereist als je Tags configureert

Overschrijvingen

De volgende parameters worden ondersteund voor het configureren van Overschrijvingen.

Het eerste nummer in de eigenschapsnaam (bijv. or.hosts.0.0, or.items.0.0) vertegenwoordigt de specifieke dataset, terwijl het tweede nummer, indien aanwezig, de geconfigureerde host of het item vertegenwoordigt.

Parameter type naam waarde
Hostpatroon 1 or.hosts.0.0 Naam of patroon van de host (bijv. Zabbix*).

Parametergedrag:
- vereist
Itempatroon 1 or.items.0.0 Naam of patroon van het item (bijv. *: Aantal verwerkte *waarden per seconde).

Parametergedrag:
- vereist
Basis kleur 1 or.color.0 Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).
Breedte 0 or.width.0 Geldige waarden variëren van 1-10.
Teken 0 or.type.0 0 - Lijn;
1 - Punten;
2 - Trapsgewijs;
3 - Staaf.
Transparantie 0 or.transparency.0 Geldige waarden variëren van 1-10.
Vullen 0 or.fill.0 Geldige waarden variëren van 1-10.
Puntgrootte 0 or.pointsize.0 Geldige waarden variëren van 1-10.
Ontbrekende gegevens 0 or.missingdatafunc.0 0 - Geen;
1 - Verbonden;
2 - Behandel als 0;
3 - Laatst bekend.
Y-as 0 or.axisy.0 0 - Links;
1 - Rechts.
Tijdverschuiving 1 or.timeshift.0 Geldige tijdsnotatie (bijv. 3600, 1u, enz.).
Je kunt tijdsuffixen gebruiken. Negatieve waarden zijn toegestaan.

Voorbeelden

De volgende voorbeelden hebben alleen betrekking op de configuratie van de dashboard-widgetveldobjecten voor de Grafiek widget. Voor meer informatie over het configureren van een dashboard, zie dashboard.create.

Configuratie van een Grafiek widget

Configureer een Grafiek widget op de volgende manier:

 • 2 datasets voor in totaal 9 items op 1 host.
 • De eerste dataset is van het type "Itemlijst" en bestaat uit 3 items die worden weergegeven als lijnen met verschillende kleuren, maar dezelfde breedte, transparantie en vulling.
 • De tweede dataset is van het type "Itempatroon", bestaat uit 6 items, heeft een geconfigureerde aggregatie en wordt weergegeven als een lijn met een aangepaste kleur, breedte, transparantie en vulling.
 • De tweede dataset heeft ook een aangepast datasetlabel.
 • Gegevens in de grafiek worden weergegeven voor een tijdsperiode van de laatste 3 uur.
 • Problemen in de grafiek worden alleen weergegeven voor de geconfigureerde items.
 • De grafiek heeft twee Y-assen waarvan de rechter Y-as waarden weergeeft alleen voor de tweede dataset.
 • De legenda van de grafiek toont geconfigureerde items in 4 rijen, evenals minimale, maximale en gemiddelde waarden van de datasets.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "Mijn dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "svggraph",
                "name": "Grafiek",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.dataset_type.0",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 4,
                    "name": "ds.itemids.0.1",
                    "value": 23264
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.color.0.1",
                    "value": "FF0000"
                  },
                  {
                    "type": 4,
                    "name": "ds.itemids.0.2",
                    "value": 23269
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.color.0.2",
                    "value": "BF00FF"
                  },
                  {
                    "type": 4,
                    "name": "ds.itemids.0.3",
                    "value": 23257
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.color.0.3",
                    "value": "0040FF"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.width.0",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.transparency.0",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.fill.0",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.hosts.1.0",
                    "value": "Zabbix-server"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.items.1.0",
                    "value": "*: Aantal verwerkte *waarden per seconde"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.color.1",
                    "value": "000000"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.transparency.1",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.fill.1",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.axisy.1",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.aggregate_function.1",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.aggregate_interval.1",
                    "value": "1m"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "ds.aggregate_grouping.1",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "ds.data_set_label.1",
                    "value": "Aantal verwerkte waarden per seconde"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "graph_time",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "time_from",
                    "value": "now-3h"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "legend_statistic",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "legend_lines",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show_problems",
                    "value": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook: