5 Simpele Controles

Overzicht

Eenvoudige controles worden normaal gesproken gebruikt voor externe agentloze controles van services.

Merk op dat de Zabbix-agent niet nodig is voor eenvoudige controles. De Zabbix-server/-proxy is verantwoordelijk voor de verwerking van eenvoudige controles (externe verbindingen maken, enz.).

Voorbeelden van het gebruik van eenvoudige controles:

net.tcp.service[ftp,,155]
    net.tcp.service[http]
    net.tcp.service.perf[http,,8080]
    net.udp.service.perf[ntp]

Gebruikersnaam en Wachtwoord velden in de configuratie van eenvoudige controle-items worden gebruikt voor VMware-monitoring-items; anders worden ze genegeerd.

Ondersteunde controles

De item-sleutels worden vermeld zonder optionele parameters en aanvullende informatie. Klik op de item-sleutel om de volledige details te zien.

Zie ook VMware monitoring item-sleutels.

Item-sleutel Beschrijving
icmpping De bereikbaarheid van de host via ICMP-ping.
icmppingloss Het percentage verloren pakketten.
icmppingsec De responstijd van ICMP-ping.
net.tcp.service Controleert of een service actief is en TCP-verbindingen accepteert.
net.tcp.service.perf Controleert de prestaties van een TCP-service.
net.udp.service Controleert of een service actief is en reageert op UDP-verzoeken.
net.udp.service.perf Controleert de prestaties van een UDP-service.

Item key details

icmpping[<doel>,<pakketten>,<interval>,<grootte>,<time-out>]


De bereikbaarheid van de host via ICMP-ping.
Retourwaarde: 0 - ICMP-ping mislukt; 1 - ICMP-ping succesvol.

Parameters:

 • doel - het IP-adres of de DNS-naam van de host;
 • pakketten - het aantal pakketten;
 • interval - de tijd tussen opeenvolgende pakketten in milliseconden;
 • grootte - de grootte van het pakket in bytes;
 • time-out - de time-out in milliseconden.

Zie ook de tabel met standaardwaarden.

Voorbeeld:

icmpping[,4] #Als minstens één pakket van de vier wordt geretourneerd, zal het item 1 retourneren.
icmppingloss[<doel>,<pakketten>,<interval>,<grootte>,<time-out>]


Het percentage verloren pakketten.
Retourwaarde: Decimaal getal.

Parameters:

 • doel - het IP-adres of de DNS-naam van de host;
 • pakketten - het aantal pakketten;
 • interval - de tijd tussen opeenvolgende pakketten in milliseconden;
 • grootte - de grootte van het pakket in bytes;
 • time-out - de time-out in milliseconden.

Zie ook de tabel met standaardwaarden.

icmppingsec[<doel>,<pakketten>,<interval>,<grootte>,<time-out>,<modus>]


De responstijd van ICMP-ping (in seconden).
Retourwaarde: Decimaal getal.

Parameters:

 • doel - het IP-adres of de DNS-naam van de host;
 • pakketten - het aantal pakketten;
 • interval - de tijd tussen opeenvolgende pakketten in milliseconden;
 • grootte - de grootte van het pakket in bytes;
 • time-out - de time-out in milliseconden;
 • modus - mogelijke waarden: min, max of avg (standaard).

Opmerkingen:

 • Pakketten die verloren zijn gegaan of time-outs hebben, worden niet gebruikt in de berekening;
 • Als de host niet beschikbaar is (time-out bereikt), zal het item 0 retourneren;
 • Als de retourwaarde minder is dan 0,0001 seconden, wordt de waarde ingesteld op 0,0001 seconden;
 • Zie ook de tabel met standaardwaarden.
net.tcp.service[service,<ip>,<poort>]


Controleert of een service actief is en TCP-verbindingen accepteert.
Retourwaarde: 0 - de service is niet actief; 1 - de service is actief.

Parameters:

 • service - mogelijke waarden: ssh, ldap, smtp, ftp, http, pop, nntp, imap, tcp, https, telnet (zie details);
 • ip - het IP-adres of de DNS-naam (standaard wordt het IP/DNS van de host gebruikt);
 • poort - het poortnummer (standaard wordt het standaard poortnummer van de service gebruikt).

Opmerkingen:

 • Merk op dat bij de tcp service het aangeven van de poort verplicht is;
 • Deze controles kunnen resulteren in aanvullende berichten in systeemdaemon-logbestanden (SMTP- en SSH-sessies worden meestal gelogd);
 • Het controleren van versleutelde protocollen (zoals IMAP op poort 993 of POP op poort 995) wordt momenteel niet ondersteund. Als tijdelijke oplossing kun je net.tcp.service[tcp,<ip>,poort] gebruiken voor controles zoals deze.

Voorbeeld:

net.tcp.service[ftp,,45] #Dit item kan worden gebruikt om de beschikbaarheid van een FTP-server op TCP-poort 45 te testen.
net.tcp.service.perf[service,<ip>,<poort>]


Controleert de prestaties van een TCP-service.
Retourwaarde: Decimaal getal: 0,000000 - de service is niet actief; seconden - het aantal seconden dat wordt besteed aan het verbinden met de service.

Parameters:

 • service - mogelijke waarden: ssh, ldap, smtp, ftp, http, pop, nntp, imap, tcp, https, telnet (zie details);
 • ip - het IP-adres of de DNS-naam (standaard wordt het IP/DNS van de host gebruikt);
 • poort - het poortnummer (standaard wordt het standaard poortnummer van de service gebruikt).

Opmerkingen:

 • Merk op dat bij de tcp service het aangeven van de poort verplicht is;
 • Het controleren van versleutelde protocollen (zoals IMAP op poort 993 of POP op poort 995) wordt momenteel niet ondersteund. Als tijdelijke oplossing kun je net.tcp.service[tcp,<ip>,poort] gebruiken voor controles zoals deze.

Voorbeeld:

net.tcp.service.perf[ssh] #Dit item kan worden gebruikt om de snelheid van de initiële respons van de SSH-server te testen.
net.udp.service[service,<ip>,<poort>]


Controleert of een service actief is en reageert op UDP-verzoeken.
Retourwaarde: 0 - de service is niet actief; 1 - de service is actief.

Parameters:

 • service - mogelijke waarden: ntp (zie details);
 • ip - het IP-adres of de DNS-naam (standaard wordt het IP/DNS van de host gebruikt);
 • poort - het poortnummer (standaard wordt het standaard poortnummer van de service gebruikt).

Voorbeeld:

net.udp.service[ntp,,45] #Dit item kan worden gebruikt om de beschikbaarheid van de NTP-service op UDP-poort 45 te testen.
net.udp.service.perf[service,<ip>,<poort>]


Controleert de prestaties van een UDP-service.
Retourwaarde: Decimaal getal: 0,000000 - de service is niet actief; seconden - het aantal seconden dat wordt besteed aan het wachten op een respons van de service.

Parameters:

 • service - mogelijke waarden: ntp (zie details);
 • ip - het IP-adres of de DNS-naam (standaard wordt het IP/DNS van de host gebruikt);
 • poort - het poortnummer (standaard wordt het standaard poortnummer van de service gebruikt).

Voorbeeld:

net.udp.service.perf[ntp] #Dit item kan worden gebruikt om de responstijd van de NTP-service te testen.

Voor ondersteuning van SourceIP in eenvoudige LDAP-controles (bijv. net.tcp.service[ldap]), is OpenLDAP-versie 2.6.1 of hoger vereist.

Time-out verwerking

Zabbix zal een eenvoudige controle niet langer verwerken dan het aantal seconden dat is gedefinieerd in het Time-out veld in het configuratiebestand van de Zabbix-server/proxy.

ICMP-pings

Zabbix gebruikt een externe utility fping om ICMP-pings (icmpping, icmppingloss, icmppingsec) te verwerken.

Installatie

fping is niet inbegrepen bij Zabbix en moet apart worden geïnstalleerd:

 • Diverse op Unix gebaseerde platformen hebben het fping-pakket in hun standaardrepositories, maar het is niet vooraf geïnstalleerd. In dit geval kun je de pakketbeheerder gebruiken om fping te installeren.

 • Zabbix biedt fping-pakketten aan voor RHEL. Houd er rekening mee dat deze pakketten worden geleverd zonder officiële ondersteuning.

 • fping kan ook vanaf de bron worden gecompileerd.

Configuratie

Specificeer de locatie van fping in de FpingLocation parameter van het configuratiebestand van de Zabbix-server/proxy (of de Fping6Location parameter voor het gebruik van IPv6-adressen).

fping moet uitvoerbaar zijn voor de gebruiker waaronder de Zabbix-server/proxy wordt uitgevoerd en deze gebruiker moet voldoende rechten hebben.

Zie ook: Bekende problemen voor het verwerken van eenvoudige controles met fping-versies lager dan 3.10.

Standaardwaarden

Standaardwaarden, limieten en beschrijving van waarden voor parameters van ICMP-controles:

Parameter Eenheid Beschrijving Vlag in fping Standaarden ingesteld door Toegestane limieten
door Zabbix
fping Zabbix min max
pakketten aantal aantal aanvraagpakketten verzonden naar een doel -C 3 1 10000
interval milliseconden tijd om te wachten tussen opeenvolgende pakketten naar een individueel doelwit -p 1000 20 onbeperkt
grootte bytes pakketgrootte in bytes
56 bytes op x86, 68 bytes op x86_64
-b 56 of 68 24 65507
time-out milliseconden fping v3.x - time-out om te wachten na het laatste verzonden pakket, beïnvloed door de -C vlag
fping v4.x - individuele time-out voor elk pakket
-t fping v3.x - 500
fping v4.x en nieuwer - overgenomen van de -p vlag, maar niet meer dan 2000
50 onbeperkt

De standaardwaarden kunnen enigszins verschillen afhankelijk van het platform en de versie.

Daarnaast gebruikt Zabbix fping-opties -i interval ms (verwar dit niet met de itemparameter interval die in de bovenstaande tabel wordt genoemd, die overeenkomt met de fping-optie -p) en -S bron IP-adres (of -I in oudere fping-versies). Deze opties worden automatisch gedetecteerd door controles uit te voeren met verschillende combinaties van opties. Zabbix probeert de minimale waarde in milliseconden te detecteren die fping toestaat te gebruiken met -i door 3 waarden te proberen: 0, 1 en 10. De waarde die als eerste slaagt, wordt vervolgens gebruikt voor daaropvolgende ICMP-controles. Dit proces wordt individueel uitgevoerd door elk ICMP pinger proces.

Automatisch gedetecteerde fping-opties worden elk uur ongeldig verklaard en opnieuw gedetecteerd bij de volgende poging om een ICMP-controle uit te voeren. Stel DebugLevel>=4 in om details van dit proces te bekijken in het logbestand van de server of proxy.

Zabbix schrijft IP-adressen die moeten worden gecontroleerd door een van de drie icmpping* sleutels naar een tijdelijk bestand, dat vervolgens aan fping wordt doorgegeven. Als items verschillende sleutelparameters hebben, worden alleen degenen met identieke sleutelparameters naar één bestand geschreven. Alle IP-adressen die naar het enkele bestand zijn geschreven, worden parallel door fping gecontroleerd, zodat het Zabbix ICMP-pinger-proces een vaste hoeveelheid tijd zal besteden, ongeacht het aantal IP-adressen in het bestand.