1 Problemen met oorzaken en symptomen

Overzicht

Standaard worden alle nieuwe problemen geclassificeerd als oorzaakproblemen. Het is mogelijk om bepaalde problemen handmatig opnieuw te classificeren als symptoomproblemen van het oorzaakprobleem.

Bijvoorbeeld, stroomuitval kan de werkelijke oorzaak zijn waarom sommige host niet bereikbaar is of sommige service is uitgeschakeld. In dit geval moeten de problemen "host niet bereikbaar" en "service is uitgeschakeld" worden geclassificeerd als symptoomproblemen van "stroomuitval" - het oorzaakprobleem.

De oorzaak-symptoomhiërarchie ondersteunt slechts twee niveaus. Een probleem dat al een symptoom is, kan geen "ondergeschikte" symptoomproblemen toegewezen krijgen; alle problemen die als symptomen aan een symptoomprobleem worden toegewezen, zullen symptomen zijn van hetzelfde oorzaakprobleem.

Alleen oorzaakproblemen worden meegeteld in het totaal aantal problemen in kaarten, dashboard-widgets zoals Problemen op ernst of Probleemhosts, enzovoort. Probleemrangschikking heeft echter geen invloed op services.

Een symptoomprobleem kan slechts aan één oorzaakprobleem worden gekoppeld. Symptoomproblemen worden niet automatisch opgelost als het oorzaakprobleem is opgelost of gesloten.

Configuratie

Om een probleem opnieuw te classificeren als een symptoomprobleem, selecteer het eerst in de lijst met problemen. Eén of meerdere problemen kunnen worden geselecteerd.

Ga vervolgens naar het oorzaakprobleem en klik in het contextmenu op de optie Gemarkeerd als symptomen.

cause_symptom_conf.png

Daarna worden de geselecteerde problemen door de server bijgewerkt naar symptoomproblemen van het oorzaakprobleem.

Terwijl de status van het probleem wordt bijgewerkt, wordt deze op een van de volgende manieren weergegeven:

  • Een knipperende "BIJWERKEN" status wordt weergegeven in de Statuskolom;
  • Een knipperend icon_symptom.png of icon_cause.png pictogram in de Info-kolom (dit is van kracht als alleen Problemen zijn geselecteerd in het filter en dus de Statuskolom niet wordt weergegeven).

Weergave

Symptoomproblemen worden weergegeven onder het oorzaakprobleem en worden dienovereenkomstig gemarkeerd in Monitoring -> Problemen (en de Problemen dashboard-widget) - met een pictogram, kleiner lettertype en een andere achtergrond.

cause_symptom_display2.png

In ingeklapte weergave is alleen het oorzaakprobleem zichtbaar; het bestaan van symptoomproblemen wordt aangegeven door het nummer aan het begin van de regel en het pictogram om de weergave uit te vouwen.

cause_symptom_display.png

Het is ook mogelijk om symptoomproblemen bovendien in normaal lettertype en in hun eigen regel weer te geven. Selecteer daarvoor Symptomen weergeven in de filterinstellingen of de widgetconfiguratie.

Terugzetten naar oorzaakprobleem

Een symptoomprobleem kan worden teruggezet naar een oorzaakprobleem. Om dit te doen, kunt u een van de volgende stappen volgen:

  • Klik op de optie Markeren als oorzaak in het contextmenu van het symptoomprobleem;
  • Markeer de optie Converteren naar oorzaak in het probleem bijwerken scherm en klik op Bijwerken (deze optie werkt ook als er meerdere problemen zijn geselecteerd).