templatedashboard.delete

Beschrijving

object templatedashboard.delete(matrixsjabloonDashboardIds)

Met deze methode kunt u sjabloondashboards verwijderen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de sjabloondashboards die moeten worden verwijderd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde sjabloon bevat dashboards onder de eigenschap dashboardids.

Voorbeelden

Verwijderen van meerdere sjabloondashboards

Verwijder twee sjabloondashboards.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "templatedashboard.delete",
      "params": [
        "45",
        "46"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "45",
          "46"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CTemplateDashboard::delete() in ui/include/classes/api/services/CTemplateDashboard.php.