22 Triggeroverzicht

Overzicht

In de triggeroverzicht-widget kunt u de triggerstatussen weergeven voor een groep hosts.

  • De triggerstatussen worden weergegeven als gekleurde blokken (de kleur van de blokken voor PROBLEM-triggers is afhankelijk van de kleur van de probleemernst, die kan worden aangepast in het probleem bijwerken scherm). Merk op dat recente veranderingen in de triggerstatus (binnen de laatste 2 minuten) worden weergegeven als knipperende blokken.
  • Grijze omhoog en omlaag pijlen geven triggers aan die afhankelijkheden hebben. Bij mouseover worden de details van de afhankelijkheid getoond.
  • Een selectievakje-icoon geeft erkende problemen aan. Alle problemen of opgeloste problemen van de trigger moeten zijn erkend om dit pictogram weer te geven.

Door op een triggerblok te klikken, krijgt u contextafhankelijke koppelingen naar probleemgebeurtenissen van de trigger, het scherm voor probleemherkenning, triggerconfiguratie, trigger-URL of een eenvoudige grafiek/meest recente waardenlijst.

Merk op dat standaard 50 records worden weergegeven (configureerbaar in BeheerAlgemeenGUI, met behulp van de optie Max aantal kolommen en rijen in overzichtstabellen). Als er meer records zijn dan geconfigureerd om weer te geven, wordt onder aan de tabel een bericht weergegeven waarin wordt gevraagd om meer specifieke filtercriteria op te geven. Er is geen paginering. Merk op dat deze limiet eerst wordt toegepast, voordat verdere filtering van gegevens plaatsvindt, bijvoorbeeld door tags.

Configuratie

Om te configureren, selecteert u Triggeroverzicht als type:

Naast de parameters die algemeen zijn voor alle widgets, kunt u de volgende specifieke opties instellen:

Weergeven Filters voor triggers op triggerstatus:
Recente problemen - (standaard) toon triggers die recentelijk in een PROBLEEM-status zijn geweest of nog steeds zijn (opgelost en onopgelost);
Problemen - toon triggers die in een PROBLEEM-status verkeren (onopgelost);
Elk - toon alle triggers.
Hostgroepen Selecteer de hostgroep(en).
Dit veld is automatisch aanvullend, dus als u de naam van een groep begint te typen, wordt een vervolgkeuzemenu met overeenkomende groepen weergegeven.
Hosts Selecteer hosts.
Dit veld is automatisch aanvullend, dus als u de naam van een host begint te typen, wordt een vervolgkeuzemenu met overeenkomende hosts weergegeven.
Scroll naar beneden om te selecteren. Klik op 'x' om de geselecteerde te verwijderen.
Tags Specificeer tags om de weergegeven triggers in de widget te filteren.
Het is mogelijk om specifieke tags en tagwaarden op te nemen en uit te sluiten.
Meerdere voorwaarden kunnen worden ingesteld. De overeenkomst van de tagnamen is altijd hoofdlettergevoelig.

Opmerking: Als de parameter Weergeven is ingesteld op 'Elk', worden alle triggers weergegeven, zelfs als er tags zijn gespecificeerd. Terwijl recente veranderingen in de triggerstatus (weergegeven als knipperende blokken) worden bijgewerkt voor alle triggers, worden de details van de triggerstatus (probleemernstkleur en of het probleem is erkend) alleen bijgewerkt voor triggers die overeenkomen met de gespecificeerde tags.

Er zijn verschillende operators beschikbaar voor elke voorwaarde:
Bestaat - de gespecificeerde tagnamen opnemen;
Gelijk aan - de gespecificeerde tagnamen en waarden opnemen (hoofdlettergevoelig);
Bevat - de gespecificeerde tagnamen opnemen waarvan de tagwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (substring match, hoofdletterongevoelig);
Bestaat niet - de gespecificeerde tagnamen uitsluiten;
Niet gelijk aan - de gespecificeerde tagnamen en waarden uitsluiten (hoofdlettergevoelig);
Bevat niet - de gespecificeerde tagnamen uitsluiten waarvan de tagwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (substring match, hoofdletterongevoelig).

Er zijn twee berekeningstypen voor voorwaarden:
En/Of - alle voorwaarden moeten worden voldaan, voorwaarden met dezelfde tagnaam worden gegroepeerd door de Of-voorwaarde;
Of - genoeg als aan één voorwaarde is voldaan.
Onderdrukte problemen weergeven Markeer het selectievakje om problemen weer te geven die anders zouden worden onderdrukt (niet weergegeven) vanwege hostonderhoud.
Hostslocatie Selecteer de hostlocatie - links of bovenaan.