> Taakobject

De volgende objecten hebben direct betrekking op de task API.

Het taakobject heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
taskid string ID van de taak.

Eigenschapsgedrag:
- alleen-lezen
type integer Type van de taak.

Mogelijke waarden:
1 - Diagnostische informatie;
2 - Vernieuw proxyconfiguratie;
6 - Nu uitvoeren.

Eigenschapsgedrag:
- verplicht
status integer Status van de taak.

Mogelijke waarden:
1 - nieuwe taak;
2 - taak in uitvoering;
3 - taak is voltooid;
4 - taak is verlopen.

Eigenschapsgedrag:
- alleen-lezen
clock timestamp Tijd waarop de taak is gemaakt.

Eigenschapsgedrag:
- alleen-lezen
ttl integer De tijd in seconden na welke de taak verloopt.

Eigenschapsgedrag:
- alleen-lezen
proxy_hostid string ID van de proxy waarover de statistieken voor diagnostische informatie worden verzameld.

Eigenschapsgedrag:
- ondersteund als type is ingesteld op "Diagnostische informatie" of "Vernieuw proxyconfiguratie"
request object Taakverzoekobject volgens het taaktype:
Object van de taak 'Nu uitvoeren' wordt hieronder in detail beschreven;
Object van de taak 'Vernieuw proxyconfiguratie' wordt hieronder in detail beschreven;
Object van de taak 'Diagnostische informatie' wordt hieronder in detail beschreven.

Eigenschapsgedrag:
- verplicht
result object Resultaatobject van de taak voor diagnostische informatie.
Kan NULL bevatten als het resultaat nog niet gereed is.
Resultaatobject wordt hieronder in detail beschreven.

Eigenschapsgedrag:
- alleen-lezen

'Nu uitvoeren' verzoekobject

Het verzoekobject voor de taak 'Nu uitvoeren' heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
itemid string ID van item en low-level ontdekkingsregels.

'Vernieuw proxyconfiguratie' verzoekobject

Het verzoekobject voor de taak 'Vernieuw proxyconfiguratie' heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
proxy_hostids array Proxy-ID's.

Verzoekobject 'Diagnostische informatie'

Het taakaanvraagobject voor diagnostische informatie heeft het volgende: eigendommen. Statistisch verzoekobject voor alle soorten eigenschappen is in detail beschreven hieronder.

Property Type Beschrijving
historycache object History cache statistiekverzoek. Beschikbaar op server en proxy.
valuecache object Verzoek om statistische gegevens in de cache van items. Beschikbaar op server.
preprocessing object Preprocessing manager statistiekverzoek. Beschikbaar op server en proxy.
alerting object Verzoek om statistieken van waarschuwingsmanager. Beschikbaar op server.
lld object LLD manager statistiekverzoek. Beschikbaar op server.

Verzoekobject voor statistieken

Het verzoekobject voor statistieken wordt gebruikt om aan te geven welk type informatie verzameld moet worden over interne processen van de server/proxy. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
stats query Eigenschappen van het statistiekobject die teruggegeven moeten worden.
De lijst van beschikbare velden voor elk type statistiek voor diagnostische informatie worden hieronder in detail beschreven.

Standaard: extend zal alle beschikbare statistiekvelden teruggeven.
top object Object om statistiekwaarden te sorteren en te beperken.
De lijst van beschikbare velden voor elk type statistiek voor diagnostische informatie worden hieronder in detail beschreven.

Voorbeeld: { “source.alerts”: 10 }
Lijst van beschikbare velden voor elk type verzoek voor diagnostische informatie

Voor elk type eigenschap van diagnostische informatie kan het volgende lijst van beschikbare velden opgevraagd worden.

Diagnostisch type Beschikbare velden Beschrijving
historycache items Aantal gecachte items.
values Aantal gecachte waarden.
memory Statistieken voor gedeeld geheugen (vrije ruimte, aantal gebruikte blokken, aantal vrije blokken, maximale grootte van vrije blok).
memory.data Statistieken voor gecachte gegevens in de geschiedenisgegevenscache.
memory.index Statistieken voor gecachte indexen in de geschiedenisgegevenscache.
valuecache items Aantal gecachte items.
values Aantal gecachte waarden.
memory Statistieken voor gedeeld geheugen (vrije ruimte, aantal gebruikte blokken, aantal vrije blokken, maximale grootte van vrije blok).
mode Modus van de waardecache.
preprocessing values Aantal in de wachtrij geplaatste waarden.
preproc.values Aantal in de wachtrij geplaatste waarden met voorverwerkingsstappen.
alerting alerts Aantal in de wachtrij geplaatste meldingen.
lld rules Aantal in de wachtrij geplaatste regels.
values Aantal in de wachtrij geplaatste waarden.
Lijst van sorteervelden beschikbaar voor elk type verzoek voor diagnostische informatie

De volgende statistische velden kunnen worden gebruikt om de opgevraagde informatie te sorteren en te beperken.

Diagnostisch type Beschikbare velden Type
historycache values integer
valuecache values integer
request.values integer
preprocessing values integer
alerting media.alerts integer
source.alerts integer
lld values integer

Statistiek resultaatobject

Het statistiek resultaatobject wordt opgehaald in het veld result van het taakobject.

Eigenschap Type Beschrijving
status integer Status van het taakresultaat.

Mogelijke waarden:
-1 - er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de taak;
0 - taakresultaat is gemaakt.

Gedrag van eigenschap:
- alleen lezen
data string/object Resultaten volgens het statistiekverzoekobject van een specifieke taak voor diagnostische informatie.
Bevat een foutmelding als er een fout is opgetreden tijdens het uitvoeren van de taak.