#10 Inclusie

Overzicht

Extra bestanden of mappen kunnen worden opgenomen in server/proxy/agent configuratie met behulp van de parameter 'Include'.

Opmerkingen over opname

Als de parameter Include wordt gebruikt om een bestand op te nemen, moet het bestand leesbaar zijn.

Als de parameter Include wordt gebruikt om een directory op te nemen:

  • Alle bestanden in de directory moeten leesbaar zijn.
  • Er mag geen specifieke volgorde van opname worden aangenomen (bijv. bestanden worden niet in alfabetische volgorde opgenomen). Definieer daarom niet één parameter in verschillende ''Include''-bestanden (bijv. om een algemene instelling met een specifieke te overschrijven).
  • Alle bestanden in de directory worden in de configuratie opgenomen.
  • Let op de automatisch aangemaakte back-upkopieën van bestanden die sommige tekstbewerkingsprogramma's maken. Als bijvoorbeeld het bewerken van het bestand ''include/my_specific.conf'' een back-upkopie ''include/my_specific_conf.BAK'' oplevert, dan worden beide bestanden opgenomen. Verplaats ''include/my_specific.conf.BAK'' uit de "Include"-directory. Op Linux kunnen de inhoud van de ''Include''-directory en onnodige bestanden worden gecontroleerd met het commando ''ls -al''.

Als de parameter Include wordt gebruikt om bestanden op te nemen met behulp van een patroon:

  • Alle bestanden die overeenkomen met het patroon moeten leesbaar zijn.
  • Er mag geen specifieke volgorde van opname worden aangenomen (bijv. bestanden worden niet in alfabetische volgorde opgenomen). Definieer daarom niet één parameter in verschillende ''Include''-bestanden (bijv. om een algemene instelling met een specifieke te overschrijven).