This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

2 Agent

Overzicht

Zabbix-agent wordt ingezet op een monitoring doel om actief lokale bronnen en applicaties (harde schijven, geheugen, processor) statistieken enz.) te monitoren.

De agent verzamelt lokaal operationele informatie en rapporteert gegevens aan de Zabbix-server voor verdere verwerking. Bij storingen (zoals een harde schijf vol of een gecrasht serviceproces), kan de Zabbix-server de beheerders van de specifieke machine actief waarschuwen.

Zabbix-agents zijn extreem efficiënt vanwege het gebruik van het native systeem calls op tot het verzamelen van statistische informatie.

Passieve en actieve controles

Zabbix-agenten kunnen passieve en actieve controles uitvoeren.

In een passieve check reageert de agent op een gegevensverzoek. De Zabbix-server (of proxy) vraagt om gegevens, voor bijvoorbeeld CPU-belasting en Zabbix-agent stuurt het resultaat terug.

Actieve controles vereist complexere verwerking. De agent moet eerst een lijst met items van Zabbix-server opvragen voor onafhankelijke verwerking. Dan zal het regelmatig nieuwe waarden naar de server sturen.

Of passieve of actieve controles moeten worden uitgevoerd, wordt geconfigureerd door in de respectievelijke monitoring item type. Zabbix-agent verwerkt items van het type 'Zabbix-agent' of 'Zabbix-agent (actief)' te selecteren.

The Zabbix agent is available for several platforms, and you can download pre-compiled binaries for these supported platforms from the provided links:

 • Windows (all desktop and server versions since XP)
 • Linux (also available in distribution packages)
 • macOS
 • IBM AIX
 • FreeBSD
 • OpenBSD
 • Solaris

Additionally, there are legacy Zabbix agent binaries available for NetBSD and HP-UX, which are compatible with the current Zabbix server/proxy version.

You can download the appropriate agent binary for your platform from the provided links on the official Zabbix website.

Agent op UNIX-achtige systemen

Zabbix-agent op UNIX-achtige systemen wordt uitgevoerd op de host die wordt gecontroleerd.

Installatie

Zie het pakket installatie sectie voor instructies voor het installeren van Zabbix-agent als pakket.

Zie ook de instructies voor handleiding installatie if u wilt geen pakketten gebruiken.

Over het algemeen werken 32bit Zabbix-agents op 64bit systemen, maar kan in sommige gevallen mislukken.

Indien geïnstalleerd als pakket

Zabbix-agent wordt uitgevoerd als een daemon-proces. De agent kan worden gestart door uit te voeren:

shell> service zabbix-agent start

Dit werkt op de meeste GNU/Linux-systemen. Op andere systemen moet u mogelijk draaien:

shell> /etc/init.d/zabbix-agent start

Evenzo, voor het stoppen/herstarten/bekijken van de Zabbix-agent, gebruik de volgende commando's:

shell> service zabbix-agent stop
    shell> service zabbix-agent opnieuw opstarten
    shell> service zabbix-agent status
Handmatig opstarten

Als het bovenstaande niet werkt, moet u het handmatig starten. Vind het pad naar het binaire bestand zabbix_agentd en voer het volgende uit:

shell> zabbix_agentd

Agent op Windows-systemen

Zabbix-agent op Windows wordt uitgevoerd als een Windows-service.

Voorbereiding

Zabbix-agent wordt gedistribueerd als een zip-archief. Nadat je de archive hebt gedownload moet u het uitpakken. Kies een map om Zabbix-agent op te slaan en het configuratiebestand, e. g.

C:\zabbix

Kopieer bin\zabbix_agentd.exe en conf\zabbix_agentd.conf bestanden naar c:\zabbix.

Bewerk het bestand c:\zabbix\zabbix_agentd.conf naar uw wensen en zorg ervoor dat om een correcte "Hostnaam"-parameter op te geven.

Installatie

Nadat dit is gedaan, gebruikt u de volgende commando om Zabbix-agent te installeren als Windows-service:

C:\> c:\zabbix\zabbix_agentd.exe -c c:\zabbix\zabbix_agentd.conf -i

Nu zou u de "Zabbix agent"-service normaal moeten kunnen configureren als een andere Windows-service.

Bekijk meer details](/manual/appendix/install/windows_agent#installing_agent_as_windows_service) over het installeren en uitvoeren van Zabbix-agent op Windows.

Andere agentopties

Het is mogelijk om meerdere instanties van de agent op een host uit te voeren. EEN enkele instantie kan het standaard configuratie bestand gebruiken of a configuratiebestand opgegeven in de opdrachtregel. Bij meerdere instances elke agent instance moet zijn eigen configuratiebestand hebben (een van de instanties kan het standaard configuratie bestand gebruiken).

De volgende opdrachtregel parameters kunnen worden gebruikt met Zabbix-agent:

Parameter Beschrijving
UNIX- en Windows-agent
-c --config <config-file> Pad naar het configuratiebestand.
U kunt deze optie gebruiken om een configuratiebestand op te geven dat niet het standaardbestand is.
Op UNIX is de standaard /usr/local /etc/zabbix_agentd.conf of zoals ingesteld door compile-time variabelen --sysconfdir of --prefix
In Windows is de standaard c: _agentd.conf
-p --print Druk bekende items af en sluit af.
Opmerking: Om ook de resultaten van gebruikersparameter te retourneren, moet u het configuratiebestand specificeren (indien niet op de standaardlocatie).
-t --test <item key> Test gespecificeerd item en sluit af.
Opmerking: Om ook de resultaten van user parameter te retourneren, moet u het configuratiebestand specificeren (als het niet op de standaardlocatie staat).
-h --help Help-informatie weergeven
-V --version Versienummer weergeven
Alleen UNIX-agent
-R --runtime-control <optie> Voer administratieve functies uit. Zie runtime control.
Alleen Windows-agent
-m --multiple-agents Gebruik meerdere agentinstanties (met -i,-d,-s,-x functies).
Om servicenamen van instanties te onderscheiden, bevat elke servicenaam de Hostnaam-waarde van de opgegeven configuratiebestand.
Alleen Windows-agent (functies)
-i --install Installeer Zabbix Windows-agent als service
-d --uninstall Verwijder de Zabbix Windows-agentservice
-s --start Start Zabbix Windows-agentservice
-x --stop Stop Zabbix Windows-agentservice

Specifieke voorbeelden van het gebruik van opdrachtregelparameters:

 • alle ingebouwde agentitems met waarden afdrukken
 • een gebruikersparameter testen met de sleutel "mysql.ping" gedefinieerd in de gespecificeerd configuratiebestand
 • een "Zabbix Agent"-service voor Windows installeren met de standaard pad naar configuratiebestand c:\zabbix_agentd.conf
 • het installeren van een "Zabbix Agent [Hostname]"-service voor Windows met behulp van het configuratiebestand zabbix_agentd.conf in dezelfde map als uitvoerbaar bestand van de agent en maak de servicenaam uniek door uitbreiden met hostnaamwaarde uit het configuratiebestand
shell> zabbix_agentd --print
    shell> zabbix_agentd -t "mysql.ping" -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
    shell> zabbix_agentd.exe -i
    shell> zabbix_agentd.exe -i -m -c zabbix_agentd.conf
Runtime-besturing

Met runtime control-opties kunt u het logniveau van agent wijzigen processen.

Optie Beschrijving Doel
log_level_increase[=<doel>] Verhoog logniveau.
Als er geen doel is opgegeven, worden alle processen beïnvloed.
Het doel kan worden opgegeven als:
procestype - alle processen van het gespecificeerde type (bijv. luisteraar)
Bekijk alle agentprocestypen.
procestype,N - procestype en nummer (bijv. luisteraar,3)<br >pid - proces-ID (1 tot 65535). Voor grotere waarden specificeer doel als 'procestype,N'.
log_level_decrease[=<target>] Logniveau verlagen.
Als er geen doel is opgegeven, worden alle processen beïnvloed.
userparameter_reload Herlaad gebruikersparameters uit het huidige configuratiebestand.
Houd er rekening mee dat UserParameter de enige agent configuratie optie is die opnieuw wordt geladen.

Voorbeelden:

 • verhoging van het logniveau van alle processen
 • het logniveau van het derde listenerproces verhogen
 • verhoging van het logniveau van het proces met PID 1234
 • verlagen van het logniveau van alle actieve controleprocessen
shell> zabbix_agentd -R log_level_increase
    shell> zabbix_agentd -R log_level_increase=luisteraar,3
    shell> zabbix_agentd -R log_level_increase=1234
    shell> zabbix_agentd -R log_level_decrease="actieve controles"

Runtime-besturing wordt niet ondersteund op OpenBSD, NetBSD en Ramen.

Typen agentproces

 • actieve controles - proces voor het uitvoeren van actieve controles
 • collector - proces voor gegevensverzameling
 • luisteraar - proces voor het luisteren naar passieve controles

Het agentlogbestand kan worden gebruikt om deze procestypen te observeren.

Gebruiker verwerken

Zabbix-agent op UNIX is ontworpen om als niet-root gebruiker te worden uitgevoerd. Het zal draaien als welke niet-root gebruiker het ook is gestart. U kunt agent dus uitvoeren als elke niet-root gebruiker zonder problemen.

Als je de agent probeert te starten als 'root', zal deze overschakelen naar een hardcoded 'zabbix'-gebruiker, die op uw systeem aanwezig moet zijn. Je kunt alleen starten agent als 'root' als u de parameter 'AllowRoot' in de agent wijzigt configuratiebestand dienovereenkomstig.

Configuratiebestand

Zie het configuratiebestand voor meer informatie over het configureren van Zabbix-agent: opties voor zabbix_agentd of Windows-agent.

Lokaal

Merk op dat de agent een UTF-8-landinstelling vereist, zodat een tekstuele agent items kunnen de verwachte inhoud retourneren. Meest moderne Unix-achtige systemen hebben een UTF-8-landinstelling als standaard, maar er zijn enkele systemen waarbij die mogelijk specifiek moeten worden ingesteld.

Afsluitcode

Vóór versie 2.2 heeft Zabbix-agent 0 geretourneerd in geval van succesvolle exit en 255 in geval van storing. Vanaf versie 2.2 en hoger Zabbix agent retourneert 0 in het geval van een succesvolle exit en 1 in het geval van een mislukking.