4 Update operaties

Overzicht

Update-operaties zijn beschikbaar in acties met de volgende gebeurtenisbronnen:

  • Triggers - wanneer problemen worden bijgewerkt door andere gebruikers, d.w.z. voorzien van opmerkingen, erkend, ernst is gewijzigd, afgesloten (handmatig);
  • Services - wanneer de ernst van een service is gewijzigd maar de service is nog steeds niet hersteld.

Zowel berichten als opdrachten op afstand worden ondersteund in update-operaties. Hoewel meerdere operaties kunnen worden toegevoegd, wordt escalatie niet ondersteund - alle operaties zijn toegewezen aan een enkele stap en zullen daarom gelijktijdig worden uitgevoerd.

Een update-operatie configureren

Om een update-operatie te configureren, ga naar het tabblad Operaties in de actie configuratie.

Om details van een nieuwe update-operatie te configureren, klik op in het blok Update-operaties. Om een bestaande operatie te bewerken, klik op naast de operatie. Een pop-up venster wordt geopend waar u de details van de operatiestap kunt bewerken.

Details van de update-operatie

Update-operaties bieden dezelfde set parameters als Hersteloperaties.