This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

4 VMware monitoring setup voorbeeld

Overzicht

Het volgende voorbeeld beschrijft hoe u Zabbix kunt instellen voor het bewaken van VMware virtuele machines. Dit omvat:

 • het maken van een host die uw VMware-omgeving vertegenwoordigt;
 • het maken van een low-level discovery-regel die virtuele machines in uw VMware-omgeving ontdekt;
 • het maken van een host-prototype, op basis waarvan Zabbix echte hosts zal genereren voor virtuele machines die zijn ontdekt door de low-level discovery-regel.

Prerequisites

This example does not cover the configuration of VMware. It is assumed that VMware is already configured.

Before proceeding, set the StartVMwareCollectors parameter in Zabbix server configuration file to 2 or more (the default value is 0).

Maak een host

 1. Ga naar GegevensverzamelingHosts.

 2. Maak een host aan:

 • Voer in het veld Hostnaam een hostnaam in (bijvoorbeeld "VMware VM's").
 • Typ of selecteer in het veld Hostgroepen een hostgroep (bijvoorbeeld "Virtuele machines").

 • Ga naar het tabblad Macros en stel de volgende hostmacros in:
  • {$VMWARE.URL} - URL van de VMware-service (ESXi-hypervisor) SDK (https://servername/sdk)
  • {$VMWARE.USERNAME} - Gebruikersnaam van de VMware-service
  • {$VMWARE.PASSWORD} - Wachtwoord van de gebruiker {$VMWARE.USERNAME} van de VMware-service

 1. Klik op de knop Toevoegen om de host aan te maken. Deze host zal uw VMware-omgeving vertegenwoordigen.

Maak een low-level discovery-regel

 1. Klik op Ontdekking voor de aangemaakte host om naar de lijst met low-level discovery-regels voor die host te gaan.

 2. Maak een low-level discovery-regel aan:

 • Voer in het veld Naam een naam in voor de low-level discovery-regel (bijvoorbeeld "Ontdek VMware VM's").
 • Selecteer in het veld Type "Eenvoudige controle".
 • Voer in het veld Sleutel de ingebouwde item-sleutel in voor het ontdekken van VMware virtuele machines: vmware.vm.discovery[{$VMWARE.URL}].
 • Voer in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord de overeenkomstige macros in die eerder zijn geconfigureerd op de host.

 1. Klik op de knop Toevoegen om de low-level discovery-regel aan te maken. Deze ontdekkingsregel zal virtuele machines in uw VMware-omgeving ontdekken.

Maak een host-prototype

 1. Klik in de lijst met low-level discovery-regels op Hostprototypes voor de eerder aangemaakte low-level discovery-regel.

 2. Maak een host-prototype aan. Omdat host-prototypes blauwdrukken zijn voor het aanmaken van hosts via low-level discovery-regels, zullen de meeste velden macros voor low-level discovery bevatten. Dit zorgt ervoor dat de hosts worden aangemaakt met eigenschappen op basis van de opgehaalde inhoud door de eerder aangemaakte low-level discovery-regel.

 • Voer in het veld Hostnaam de macro {#VM.UUID} in.
 • Voer in het veld Zichtbare naam de macro {#VM.NAME} in.
 • Voer in het veld Templates de "VMware Guest" template in of selecteer deze. Deze template bevat VMware items en discovery-regels voor het bewaken van de status van een virtuele machine, CPU-gebruik, geheugengebruik, netwerkapparaten, enz.
 • Voer in het veld Hostgroepen een hostgroep in of selecteer er een (bijvoorbeeld "Ontdekte hosts").
 • Voeg in het veld Interfaces een aangepaste hostinterface toe en voer in het veld DNS-naam de macro {#VM.DNS} in. Als alternatief (afhankelijk van de configuratie van uw VMware-omgeving) kunt u in het veld IP-adres de macro {#VM.IP} invoeren. Dit is noodzakelijk voor het correct functioneren van de VMware Guest-template.

 • Ga naar het tabblad Macros en stel de {$VMWARE.VM.UUID} macro in met de waarde {#VM.UUID}. Dit is noodzakelijk voor het correct functioneren van de VMware Guest-template die deze macro gebruikt als een gebruikersmacro op hostniveau in itemparameters (bijvoorbeeld vmware.vm.net.if.discovery[{$VMWARE.URL}, {$VMWARE.VM.UUID}]).

 1. Klik op de knop Toevoegen om het host-prototype aan te maken. Dit host-prototype zal worden gebruikt om hosts aan te maken voor virtuele machines die zijn ontdekt door de eerder aangemaakte low-level discovery-regel.

Nadat het host-prototype is aangemaakt, zal de low-level discovery-regel hosts aanmaken voor ontdekte VMware virtuele machines, en Zabbix zal beginnen met het bewaken ervan. Merk op dat de ontdekking en aanmaak van hosts ook handmatig kunnen worden uitgevoerd, indien nodig.

Om de aangemaakte hosts te bekijken, navigeert u naar de menusectie GegevensverzamelingHosts.

Om verzamelde gegevens te bekijken, navigeert u naar de menusectie BewakingHosts en klikt u op Laatste gegevens voor een van de hosts.