maintenance.delete

Beschrijving

object maintenance.delete(array maintenanceIds)

Deze methode maakt het mogelijk om onderhoudsperioden te verwijderen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikerstypes Admin en Superadmin. Rechten om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de onderhoudsperioden die moeten worden verwijderd.

Retourwaarden

(object) Geeft een object terug dat de ID's van de verwijderde onderhoudsperioden bevat onder de eigenschap maintenanceids.

Voorbeelden

Meerdere onderhoudsperioden verwijderen

Verwijder twee onderhoudsperioden.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "maintenance.delete",
      "params": [
        "3",
        "1"
      ],
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "maintenanceids": [
          "3",
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

COnderhoud::delete() in ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php.