template.delete

Beschrijving

object template.delete(matrix templateIds)

Met deze methode kunt u sjablonen verwijderen.

Als u een sjabloon verwijdert, worden alle sjabloonentiteiten (items, triggers, grafieken, enz.). Om sjabloonentiteiten bij de hosts te laten, maar verwijder de sjabloon zelf, ontkoppel eerst de sjabloon van vereist hosts met behulp van een van deze methoden: template.update, template.massupdate, host.update, host.massupdate.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de te verwijderen sjablonen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde sjablonen bevat onder de eigenschap templateids.

Voorbeelden

Verwijderen van meerdere sjablonen

Verwijder twee sjablonen.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.delete",
      "params": [
        "13",
        "32"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "13",
          "32"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CTemplate::delete() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.