This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Systeeminformatie

Overzicht

In Rapporten → Systeeminformatie wordt een samenvatting weergegeven van belangrijke Zabbix-server- en systeemgegevens.

Merk op dat in een hoog beschikbare opstelling het mogelijk is om de bron van de systeeminformatie (serverinstantie) om te leiden. Om dit te doen, bewerk het bestand zabbix.conf.php - verwijder het commentaar en stel $ZBX_SERVER in of zowel $ZBX_SERVER als $ZBX_SERVER_PORT naar een andere server dan degene die als actief wordt weergegeven. Houd er rekening mee dat bij het instellen van alleen $ZBX_SERVER een standaardwaarde (10051) voor $ZBX_SERVER_PORT zal worden gebruikt.

Met de hoog beschikbare opstelling ingeschakeld, wordt een apart blok onder de systeemstatistieken weergegeven met details van hoog beschikbare knooppunten. Dit blok is alleen zichtbaar voor Zabbix Super Admin gebruikers.

Systeeminformatie is ook beschikbaar als een dashboard widget.

Systeemstatistieken

Weergegeven gegevens:

Parameter Waarde Details
Zabbix-server draait Status van de Zabbix-server:
Ja - de server draait
Nee - de server draait niet
Opmerking: Om de rest van de informatie weer te geven, moet de webinterface de server laten draaien en moet er minstens één trapper-proces zijn gestart op de server (parameter StartTrappers in het zabbix_server.conf-bestand > 0).
Locatie en poort van de Zabbix-server.
Aantal hosts Het totale aantal geconfigureerde hosts wordt weergegeven. Aantal gecontroleerde/niet-gecontroleerde hosts.
Aantal sjablonen Het totale aantal sjablonen wordt weergegeven.
Aantal items Het totale aantal items wordt weergegeven. Aantal gecontroleerde/uitgeschakelde/niet-ondersteunde items.
Items op uitgeschakelde hosts worden geteld als uitgeschakeld.
Aantal triggers Het totale aantal triggers wordt weergegeven. Aantal ingeschakelde/uitgeschakelde triggers. [Triggers in probleem/ok-status.]
Triggers die zijn toegewezen aan uitgeschakelde hosts of afhankelijk zijn van uitgeschakelde items worden geteld als uitgeschakeld.
Aantal gebruikers Het totale aantal geconfigureerde gebruikers wordt weergegeven. Aantal gebruikers online.
Vereiste serverprestaties, nieuwe waarden per seconde Het verwachte aantal nieuwe waarden dat door de Zabbix-server per seconde wordt verwerkt, wordt weergegeven. Vereiste serverprestaties is een schatting en kan nuttig zijn als richtlijn. Voor precieze aantallen verwerkte waarden, gebruik het interne item zabbix[wcache,values,all].

Ingeschakelde items van gecontroleerde hosts zijn opgenomen in de berekening. Log-items worden geteld als één waarde per itemupdate-interval. Waarden met een regelmatig interval worden geteld; waarden met flexibele en geplande intervallen worden niet geteld. De berekening wordt niet aangepast tijdens een "geen gegevens" onderhoudsperiode. Trapper-items worden niet geteld.
Databasegeschiedenis tabellen geüpgraded Status van database-upgrade:
Nee - databasegeschiedenistabellen zijn niet geüpgraded
Ondersteuning voor het oude numerieke type is verouderd. Upgrade naar numerieke waarden van uitgebreid bereik.

Dit veld wordt weergegeven als de database-upgrade naar een uitgebreid bereik voor numerieke (float) waarden niet is voltooid. Zie instructies voor het inschakelen van een uitgebreid bereik van numerieke (float) waarden.
Hoog beschikbaarheidscluster Status van het hoog beschikbaarheidscluster voor de Zabbix-server:
uitgeschakeld - op zichzelf staande server
ingeschakeld - ten minste één knooppunt voor hoog beschikbaarheidscluster bestaat
Indien ingeschakeld, wordt de failover-vertraging weergegeven.

Systeeminformatie zal ook een foutmelding weergeven in de volgende gevallen:

  • De gebruikte database heeft niet de vereiste tekenset of collatie (UTF-8).
  • De versie van de database is onder of boven het ondersteunde bereik (alleen beschikbaar voor gebruikers met de rol Super admin).
  • Housekeeping voor TimescaleDB is onjuist geconfigureerd (geschiedenis- of trendtabellen bevatten gecomprimeerde chunks, maar de opties *Overschrijf itemgeschiedenisperi

Knooppunten voor hoge beschikbaarheid

Als het cluster voor hoge beschikbaarheid is ingeschakeld, dan wordt er een ander blok met gegevens weergegeven met de status van elk knooppunt voor hoge beschikbaarheid.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Naam Knooppuntnaam, zoals gedefinieerd in de serverconfiguratie.
Adres IP-adres en poort van het knooppunt.
Laatste toegang Tijdstip van de laatste toegang van het knooppunt.
Als je de muisaanwijzer over de cel beweegt, wordt het tijdstip van de laatste toegang weergegeven in lange indeling.
Status Status van het knooppunt:
Actief - knooppunt is actief en werkt
Niet beschikbaar - knooppunt is langer dan de failover-vertraging niet gezien (je wilt mogelijk weten waarom)
Gestopt - knooppunt is gestopt of kon niet starten (je wilt het mogelijk starten of verwijderen)
Standby - knooppunt is actief en wacht