2 Aangepaste grafieken

Overzicht

Aangepaste grafieken, zoals de naam al aangeeft, bieden aanpassingsmogelijkheden.

Hoewel eenvoudige grafieken geschikt zijn voor het bekijken van gegevens van één item, bieden ze geen configuratiemogelijkheden.

Daarom, als je de grafiekstijl wilt wijzigen, de manier waarop lijnen worden weergegeven wilt aanpassen of meerdere items wilt vergelijken, bijvoorbeeld inkomend en uitgaand verkeer in één grafiek, heb je een aangepaste grafiek nodig.

Aangepaste grafieken worden handmatig geconfigureerd.

Ze kunnen worden gemaakt voor een host of meerdere hosts, of voor een enkel sjabloon.

Het configureren van aangepaste grafieken

Om een aangepaste grafiek te maken, volg je de volgende stappen:

  • Ga naar Gegevensverzameling → Hosts (of Sjablonen)
  • Klik op Grafieken in de rij naast de gewenste host of sjabloon
  • Klik op Grafiek maken op het Grafieken-scherm
  • Bewerk de grafiekattributen

Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rode asterisk.

Grafiekattributen:

Parameter Beschrijving
Naam Unieke naam van de grafiek.
Uitdrukking macros worden ondersteund in dit veld, maar alleen met de functies avg, last, min en max, met tijd als parameter (bijvoorbeeld {?avg(/host/key,1h)}).
{HOST.HOST<1-9>} macros worden ondersteund voor gebruik binnen deze macro, waarbij verwezen wordt naar de eerste, tweede, derde, etc. host in de grafiek, bijvoorbeeld {?avg(/{HOST.HOST2}/key,1h)}. Let op dat verwijzen naar de eerste host met deze macro overbodig is, omdat de eerste host impliciet kan worden verwezen, bijvoorbeeld {?avg(//key,1h)}.
Breedte Breedte van de grafiek in pixels (alleen voor voorbeeld en taart-/exploded-grafieken).
Hoogte Hoogte van de grafiek in pixels.
Grafiektype Grafiektype:
Normaal - normale grafiek, waarden weergegeven als lijnen
Gestapeld - gestapelde grafiek, gevulde gebieden weergegeven
Taart - taartgrafiek
Exploded - "uitgeklapte" taartgrafiek, porties weergegeven als "uitgesneden" van de taart
Legenda weergeven Het aanvinken van dit vakje zorgt ervoor dat de legenda van de grafiek wordt weergegeven.
Werkuren tonen Indien geselecteerd, worden niet-werkuren weergegeven met een grijze achtergrond. Deze parameter is niet beschikbaar voor taart- en exploded taartgrafieken.
Triggers tonen Indien geselecteerd, worden eenvoudige triggers weergegeven als lijnen met zwarte streepjes over de kleur van de triggerzwaarte. Deze parameter is niet beschikbaar voor taart- en exploded taartgrafieken.
Percentiel lijn (links) Percentiel weergeven voor de linker Y-as. Als bijvoorbeeld het percentiel 95% is ingesteld, zal de percentiel lijn zich bevinden op het niveau waar 95 procent van de waarden onder valt. Weergegeven als een heldere groene lijn. Alleen beschikbaar voor normale grafieken.
Percentiel lijn (rechts) Percentiel weergeven voor de rechter Y-as. Als bijvoorbeeld het percentiel 95% is ingesteld, zal de percentiel lijn zich bevinden op het niveau waar 95 procent van de waarden onder valt. Weergegeven als een heldere rode lijn. Alleen beschikbaar voor normale grafieken.
Minimale waarde Y-as Minimale waarde van de Y-as:
Berekend - de minimale waarde van de Y-as wordt automatisch berekend.
Vast - vaste minimale waarde voor de Y-as.
Item - de laatste waarde van het geselecteerde item zal de minimale waarde zijn.

Deze parameter is niet beschikbaar voor taart- en exploded taartgrafieken.
Maximale waarde Y-as Maximale waarde van de Y-as:
Berekend - de maximale waarde van de Y-as wordt automatisch berekend.
Vast - vaste maximale waarde voor de Y-as.
Item - de laatste waarde van het geselecteerde item zal de maximale waarde zijn

Deze parameter is niet beschikbaar voor taart- en exploded taartgrafieken.
3D-weergave Schakel 3D-stijl in. Alleen voor taart- en exploded taartgrafieken.
Items Items waarvan de gegevens in deze grafiek moeten worden weergegeven. Klik op Toevoegen om items te selecteren. Je kunt ook verschillende weergaveopties selecteren (functie, tekenstijl, weergave van linker-/rechteras, kleur).
Sorteervolgorde (0→100) Tekenvolgorde. 0 wordt als eerste verwerkt. Kan worden gebruikt om lijnen of gebieden achter (of voor) een ander te tekenen.
Je kunt items slepen en neerzetten met behulp van het pictogram aan het begin van een regel om de sorteervolgorde in te stellen of welk item voor het andere wordt weergegeven.
Naam De naam van het geselecteerde item wordt weergegeven als een link. Door op de link te klikken wordt de lijst met andere beschikbare items geopend.
Type Type (alleen beschikbaar voor taart- en exploded taartgrafieken):
Eenvoudig - de waarde van het item wordt proportioneel weergegeven op de taart
Som grafiek - de waarde van het item vertegenwoordigt de hele taart
Merk op dat de kleuring van het item "som grafiek" alleen zichtbaar zal zijn voor zover het niet wordt ingenomen door "proportionele" items.
Functie Selecteer welke waarden worden weergegeven wanneer er meer dan één waarde per verticale grafiekpixel bestaat voor een item:
alles - toon alle mogelijke waarden (minimum, maximum, gemiddeld) in de grafiek. Merk op dat deze instelling geen effect heeft voor kortere perioden; alleen voor langere perioden, wanneer congestie van gegevens in een verticale grafiekpixel toeneemt, begint 'alles' minimum-, maximum- en gemiddelde waarden weer te geven. Deze functie is alleen beschikbaar voor het grafiektype Normaal. Zie ook: Grafieken genereren vanuit geschiedenis/trends.
gemiddeld - gemiddelde waarden weergeven
laatste - laatste waarden weergeven. Deze functie is alleen beschikbaar als Taart/Uitgeklapte taart is geselecteerd als grafiektype.
max - maximale waarden weergeven
min - minimale waarden weergeven
Tekenenstijl Selecteer de tekenstijl (alleen beschikbaar voor normale grafieken; voor gestapelde grafieken wordt altijd gevuld gebied gebruikt) die moet worden toegepast op de gegevens van het item - Lijn, Dikke lijn, Gevuld gebied, Punt, Gestreepte lijn, Gekleurde lijn.
Y-as kant Selecteer de kant van de Y-as om de gegevens van het item weer te geven - Links, Rechts.
Kleur Selecteer de kleur om toe te passen op de gegevens van het item.
Grafiekvoorbeeld

In het tabblad Voorbeeld wordt een voorbeeld van de grafiek weergegeven, zodat u direct kunt zien wat u aan het maken bent.

Houd er rekening mee dat het voorbeeld geen gegevens zal tonen voor sjabloonitems.

In dit voorbeeld let op de gestreepte vette lijn die het triggerniveau weergeeft en de triggerinformatie die wordt weergegeven in de legenda.

Er kunnen maximaal 3 triggellijnen worden weergegeven. Als er meer triggers zijn, worden de triggers met lagere ernst voorrang gegeven voor weergave.

Als de hoogte van de grafiek is ingesteld op minder dan 120 pixels, wordt er geen trigger weergegeven in de legenda.