This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 VMware monitoring item sleutels

Overzicht

Deze pagina biedt details over de eenvoudige controles die kunnen worden gebruikt om VMware-omgevingen te monitoren. De metingen zijn gegroepeerd op basis van het te monitoren doel.

Ondersteunde item sleutels

De item sleutels worden vermeld zonder parameters en aanvullende informatie. Klik op de item sleutel om de volledige details te zien.

Item sleutel Beschrijving Item groep
vmware.eventlog Het VMware gebeurtenislogboek. Algemene service
vmware.fullname De volledige naam van de VMware-service.
vmware.version De versie van de VMware-service.
vmware.cl.perfcounter De prestatietellermetingen voor VMware-clusters. Cluster
vmware.cluster.alarms.get De gegevens van VMware-clusterwaarschuwingen.
vmware.cluster.discovery De ontdekking van VMware-clusters.
vmware.cluster.property De eigenschap van VMware-cluster.
vmware.cluster.status De status van VMware-cluster.
vmware.cluster.tags.get De reeks tags van VMware-cluster.
vmware.datastore.alarms.get De gegevens van VMware-datastorewaarschuwingen. Datastore
vmware.datastore.discovery De ontdekking van VMware-datastores.
vmware.datastore.hv.list De lijst van datastore-hypervisors.
vmware.datastore.perfcounter De waarde van de prestatieteller voor VMware-datastores.
vmware.datastore.property De eigenschap van VMware-datastore.
vmware.datastore.read De tijd die nodig is voor een leesbewerking van de datastore.
vmware.datastore.size De ruimte van VMware-datastore in bytes of als percentage van het totaal.
vmware.datastore.tags.get De reeks tags van VMware-datastore.
vmware.datastore.write De tijd die nodig is voor een schrijfbewerking naar de datastore.
vmware.dc.alarms.get De gegevens van VMware-datacenterwaarschuwingen. Datacenter
vmware.dc.discovery De ontdekking van VMware-datacenters.
vmware.dc.tags.get De reeks tags van VMware-datacenter.
vmware.dvswitch.discovery De ontdekking van VMware vSphere Distributed Switches. vSphere Distributed Switch
vmware.dvswitch.fetchports.get De gegevens van VMware vSphere Distributed Switch-ports.
vmware.hv.alarms.get De gegevens van VMware-hypervisorwaarschuwingen. Hypervisor
vmware.hv.cluster.name De naam van het VMware-hypervisorcluster.
vmware.hv.connectionstate De verbindingsstatus van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.cpu.usage Het processorverbruik van de VMware-hypervisor (Hz).
vmware.hv.cpu.usage.perf Het processorverbruik van de VMware-hypervisor als percentage gedurende het interval.
vmware.hv.cpu.utilization Het processorverbruik van de VMware-hypervisor als percentage gedurende het interval, afhankelijk van energiebeheer of HT.
vmware.hv.datacenter.name De naam van het VMware-hypervisordatacenter.
vmware.hv.datastore.discovery De ontdekking van VMware-hypervisordatastores.
vmware.hv.datastore.list De lijst van VMware-hypervisordatastores.
vmware.hv.datastore.multipath Het aantal beschikbare datastore-paden.
vmware.hv.datastore.read De gemiddelde tijd voor een leesbewerking van de datastore.
vmware.hv.datastore.size De ruimte van VMware-datastore in bytes of als percentage van het totaal.
vmware.hv.datastore.write De gemiddelde tijd voor een schrijfbewerking naar de datastore.
vmware.hv.discovery De ontdekking van VMware-hypervisors.
vmware.hv.diskinfo.get De gegevens van VMware-hypervisordisks.
vmware.hv.fullname De naam van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.hw.cpu.freq De processorfrequentie van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.hw.cpu.model Het processormodel van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.hw.cpu.num Het aantal processorkernen op de VMware-hypervisor.
vmware.hv.hw.cpu.threads Het aantal processordraden op de VMware-hypervisor.
vmware.hv.hw.memory De totale geheugengrootte van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.hw.model Het model van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.hw.sensors.get De waarde van hardware-sensoren van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.hw.serialnumber Het serienummer van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.hw.uuid De BIOS UUID van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.hw.vendor De naam van de leverancier van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.maintenance De onderhoudsstatus van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.memory.size.ballooned De grootte van het VMware-hypervisor-ballongeheugen.
vmware.hv.memory.used Het gebruikte geheugen op de VMware-hypervisor.
vmware.hv.net.if.discovery De ontdekking van netwerkinterfaces van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.network.in De invoerstatistieken van het netwerk van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.network.linkspeed De snelheid van de netwerkinterface van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.network.out De uitvoerstatistieken van het netwerk van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.perfcounter De waarde van prestatietellers van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.property De eigenschap van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.power Het stroomverbruik van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.sensor.health.state De gezondheidsstatus van de VMware-hypervisorrolsensor.
vmware.hv.sensors.get De leverancierssensoren voor hardware van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.status De status van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.tags.get De reeks tags van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.uptime De uptime van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.version De versie van de VMware-hypervisor.
vmware.hv.vm.num Het aantal virtuele machines op de VMware-hypervisor.
vmware.rp.cpu.usage Het CPU-gebruik in hertz gedurende het interval op VMware Resource Pool. Resource pool
vmware.rp.memory De geheugenmetingen van VMware Resource Pool.
vmware.alarms.get De gegevens van alarmsignalen van VMware vCenter. Virtual center
vmware.vm.alarms.get De gegevens van alarmsignalen van VMware virtuele machines. Virtual machine
vmware.vm.attribute De aangepaste attribuutwaarde van VMware virtuele machines.
vmware.vm.cluster.name De naam van VMware virtuele machines.
vmware.vm.consolidationneeded De schijf van VMware virtuele machines heeft consolidatie nodig.
vmware.vm.cpu.latency Het percentage tijd dat de virtuele machine niet kan worden uitgevoerd omdat deze strijdt om toegang tot de fysieke CPU('s).
vmware.vm.cpu.num Het aantal processoren op VMware virtuele machines.
vmware.vm.cpu.readiness Het percentage tijd dat de virtuele machine gereed was, maar niet kon worden gepland om op de fysieke CPU te worden uitgevoerd.
vmware.vm.cpu.ready De tijd dat de virtuele machine gereed was, maar niet kon worden gepland om op de fysieke CPU te worden uitgevoerd.
vmware.vm.cpu.swapwait Het percentage CPU-tijd dat wordt besteed aan wachten op swap-in.
vmware.vm.cpu.usage Het processorverbruik van VMware virtuele machines (Hz).
vmware.vm.cpu.usage.perf Het processorverbruik van VMware virtuele machines als percentage gedurende het interval.
vmware.vm.datacenter.name De naam van het VMware virtuele machinedatacenter.
vmware.vm.discovery De ontdekking van VMware virtuele machines.
vmware.vm.guest.memory.size.swapped De hoeveelheid gastfysiek geheugen die is uitgeswapt naar de swap-ruimte.
vmware.vm.guest.osuptime De totale tijd die is verstreken sinds de laatste opstart van het besturingssysteem.
vmware.vm.hv.name De naam van de VMware virtuele machinehypervisor.
vmware.vm.memory.size De totale geheugengrootte van VMware virtuele machines.
vmware.vm.memory.size.ballooned De geheugengrootte van VMware virtuele machines die is opgeblazen.
vmware.vm.memory.size.compressed De geheugengrootte van VMware virtuele machines die is gecomprimeerd.
vmware.vm.memory.size.consumed De hoeveelheid hostfysiek geheugen die wordt verbruikt voor het ondersteunen van gastfysieke geheugenpagina's.
vmware.vm.memory.size.private De geheugengrootte van VMware virtuele machines die privé is.
vmware.vm.memory.size.shared De geheugengrootte van VMware virtuele machines die wordt gedeeld.
vmware.vm.memory.size.swapped De geheugengrootte van VMware virtuele machines die is uitgeswapt.
vmware.vm.memory.size.usage.guest Het gebruik van gastgeheugen van VMware virtuele machines.
vmware.vm.memory.size.usage.host Het gebruik van hostgeheugen van VMware virtuele machines.
vmware.vm.memory.usage Het percentage hostfysiek geheugen dat is verbruikt.
vmware.vm.net.if.discovery De ontdekking van netwerkinterfaces van VMware virtuele machines.
vmware.vm.net.if.in De invoerstatistieken van netwerkinterfaces van VMware virtuele machines.
vmware.vm.net.if.out De uitvoerstatistieken van netwerkinterfaces van VMware virtuele machines.
vmware.vm.net.if.usage Het netwerkgebruik van VMware virtuele machines gedurende het interval.
vmware.vm.perfcounter De waarde van prestatietellers van VMware virtuele machines.
vmware.vm.powerstate De aan/uit-status van VMware virtuele machines.
vmware.vm.property De eigenschap van VMware virtuele machines.
vmware.vm.snapshot.get De status van snapshots van VMware virtuele machines.
vmware.vm.state De status van VMware virtuele machines.
vmware.vm.storage.committed De toegewezen opslagruimte van VMware virtuele machines.
vmware.vm.storage.readoio Het gemiddelde aantal uitstaande leesverzoeken naar de virtuele schijf tijdens het verzamelingsinterval.
vmware.vm.storage.totalreadlatency De gemiddelde tijd die een leesbewerking van de virtuele schijf in beslag neemt.
vmware.vm.storage.totalwritelatency De gemiddelde tijd die een schrijfbewerking naar de virtuele schijf in beslag neemt.
vmware.vm.storage.uncommitted De niet-toegewezen opslagruimte van VMware virtuele machines.
vmware.vm.storage.unshared De niet-gedeelde opslagruimte van VMware virtuele machines.
vmware.vm.storage.writeoio Het gemiddelde aantal uitstaande schrijfverzoeken naar de virtuele schijf tijdens het verzamelingsinterval.
vmware.vm.tags.get De reeks tags van VMware virtuele machines.
vmware.vm.tools De status van gasttools van VMware virtuele machines.
vmware.vm.uptime De uptime van VMware virtuele machines.
vmware.vm.vfs.dev.discovery De ontdekking van schijfapparaten van VMware virtuele machines.
vmware.vm.vfs.dev.read De leesstatistieken van schijfapparaten van VMware virtuele machines.
vmware.vm.vfs.dev.write De schrijfstatistieken van schijfapparaten van VMware virtuele machines.
vmware.vm.vfs.fs.discovery De ontdekking van bestandssystemen van VMware virtuele machines.
vmware.vm.vfs.fs.size De statistieken van bestandssystemen van VMware virtuele machines.

Item sleutelgegevens

Parameters zonder hoekige haken zijn verplicht. Parameters gemarkeerd met hoekige haken < > zijn optioneel.

vmware.eventlog[url,<mode>]


De VMware gebeurtenissenlogboek.
Retourwaarde: Log.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • mode - alle (standaard) of overslaan - overslaan van de verwerking van oudere gegevens.

Opmerkingen:

 • Er mag slechts één vmware.eventlog item sleutel per URL zijn;
 • Zie ook voorbeeld van filtering VMware gebeurtenissenlogboekrecords.
vmware.fullname[url]


De volledige naam van de VMware-service.
Retourwaarde: Tekst.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service.
vmware.version[url]


De versie van de VMware-service.
Retourwaarde: Tekst.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service.
vmware.cl.perfcounter[url,id,path,<instance>]


De prestatietellermetingen voor VMware-clusters.
Retourwaarde: Geheel getal.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • id - de VMware-cluster-ID. id kan worden verkregen vanuit vmware.cluster.discovery[] als {#CLUSTER.ID}.
 • path - het prestatietellerpad1;
 • instance - de prestatieteller-instantie.
vmware.cluster.alarms.get[url,id]


De gegevens van de VMware-clusteralarmen.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • id - de VMware-cluster-ID.
vmware.cluster.discovery[url]


Het ontdekken van VMware-clusters.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service.
vmware.cluster.property[url,id,prop]


De eigenschap van de VMware-cluster.
Retourwaarde: Tekst.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • id - de VMware-cluster-ID;
 • prop - het eigenschapspad.
vmware.cluster.status[url,name]


De status van de VMware-cluster.
Retourwaarde: 0 - grijs; 1 - groen; 2 - geel; 3 - rood.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • name - de naam van de VMware-cluster.
vmware.cluster.tags.get[url,id]


Het array van VMware-clusterlabels.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • id - de VMware-cluster-ID.

Dit item werkt met vSphere 6.5 en nieuwer.

vmware.datastore.alarms.get[url,uuid]


De gegevens van de VMware-datastorealarms.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware-datastore.
vmware.datastore.discovery[url]


Het ontdekken van VMware-datastores.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service.
vmware.datastore.hv.list[url,datastore]


De lijst van datastore-hypervisors.
Retourwaarde: Tekst.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • datastore - de naam van de datastore.

Voorbeeld van uitvoer:

esx7-01-host.zabbix.sandbox
    esx7-02-host.zabbix.sandbox
vmware.datastore.perfcounter[url,uuid,path,<instance>]


De waarde van de prestatieteller voor VMware-datastores.
Retourwaarde: Geheel getal 2.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware-datastore;
 • path - het prestatietellerpad1;
 • instance - de prestatieteller-instantie. Gebruik een lege instantie voor geaggregeerde waarden (standaard).
vmware.datastore.property[url,uuid,prop]


De eigenschap van de VMware-datastore.
Retourwaarde: Tekst.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware-datastore;
 • prop - het eigenschapspad.
vmware.datastore.read[url,datastore,<mode>]


De tijd die nodig is voor een leesbewerking vanuit de datastore (milliseconden).
Retourwaarde: Geheel getal 2.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • datastore - de naam van de datastore;
 • mode - latentie (gemiddelde waarde, standaard) of maxlatentie (maximale waarde).
vmware.datastore.size[url,datastore,<mode>]


De ruimte van de VMware-datastore in bytes of als percentage van het totaal.
Retourwaarde: Geheel getal - voor bytes; Decimaal getal - voor percentage.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • datastore - de naam van de datastore;
 • mode - mogelijke waarden: totaal (standaard), vrij, pvrij (vrij percentage), niet-gecommitteerd.
vmware.datastore.tags.get[url,uuid]


Het array van VMware-datastorelabels.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware-datastore.

Dit item werkt met vSphere 6.5 en nieuwer.

vmware.datastore.write[url,datastore,<mode>]


De tijd die nodig is voor een schrijfbewerking naar de datastore (milliseconden).
Retourwaarde: Geheel getal 2.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • datastore - de naam van de datastore;
 • mode - latentie (gemiddelde waarde, standaard) of maxlatentie (maximale waarde).
vmware.dc.alarms.get[url,id]


De gegevens van de VMware-datacenteralarms.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • id - de VMware-datacenter-ID.
vmware.dc.discovery[url]


Het ontdekken van VMware-datacenters.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service.
vmware.dc.tags.get[url,id]


Het array van VMware-datacenterlabels.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • id - de VMware-datacenter-ID.

Dit item werkt met vSphere 6.5 en nieuwer.

vmware.dvswitch.discovery[url]


Het ontdekken van VMware vSphere Distributed Switches.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service.
vmware.dvswitch.fetchports.get[url,uuid,<filter>,<mode>]


De gegevens van de poorten van VMware vSphere Distributed Switches.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van VMware DVSwitch.
 • filter - een enkele string met door komma's gescheiden criteria voor het selecteren van poorten;
 • mode - status (alle XML zonder "config" XML-knooppunten, standaard) of volledig.

Het filter-parameter ondersteunt de criteria die beschikbaar zijn in het VMware-datamiddel DistributedVirtualSwitchPortCriteria.

Voorbeeld:

vmware.dvswitch.fetchports.get[{$VMWARE.URL},{$VMWARE.DVS.UUID},"actief:true,verbonden:false,gastheer:gastheer-18,binnen:true,nsxPoort:true,uplinkPoort:false",status]
vmware.hv.alarms.get[url,uuid]


De gegevens van de VMware hypervisor-alarms.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.cluster.name[url,uuid]


De naam van de VMware hypervisor-cluster.
Retourwaarde: Tekst.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.connectionstate[url,uuid]


De verbindingsstatus van de VMware hypervisor.
Retourwaarde: Tekst: verbonden, verbroken, of reageert niet.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.cpu.usage[url,uuid]


Het processorgebruik van de VMware hypervisor (Hz).
Retourwaarde: Geheel getal.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.cpu.usage.perf[url,uuid]


Het processorgebruik van de VMware hypervisor als een percentage tijdens het interval.
Retourwaarde: Decimaal getal.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.cpu.utilization[url,uuid]


Het processorgebruik van de VMware hypervisor als een percentage tijdens het interval, afhankelijk van energiebeheer of HT.
Retourwaarde: Decimaal getal.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.datacenter.name[url,uuid]


De naam van het VMware hypervisor-datacenter.
Retourwaarde: Tekst.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.datastore.discovery[url,uuid]


Het ontdekken van VMware hypervisor-datastores.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.datastore.list[url,uuid]


De lijst van VMware hypervisor-datastores.
Retourwaarde: Tekst.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.

Voorbeeld van uitvoer:

SSD-RAID1-VAULT1
    SSD-RAID1-VAULT2
    SSD-RAID10
vmware.hv.datastore.multipath[url,uuid,<datastore>,<partitionid>]


Het aantal beschikbare datastore-paden.
Retourwaarde: Geheel getal.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor;
 • datastore - de naam van de datastore;
 • partitionid - de interne ID van het fysieke apparaat van vmware.hv.datastore.discovery.
vmware.hv.datastore.read[url,uuid,datastore,<mode>]


Het gemiddelde tijdsinterval voor een leesbewerking vanaf de datastore (milliseconden).
Retourwaarde: Geheel getal 2.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor;
 • datastore - de naam van de datastore;
 • mode - latentie (standaard).
vmware.hv.datastore.size[url,uuid,datastore,<mode>]


De ruimte van de VMware-datastore in bytes of als percentage van het totaal.
Retourwaarde: Geheel getal - voor bytes; Decimaal getal - voor percentage.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor;
 • datastore - de naam van de datastore;
 • mode - mogelijke waarden: totaal (standaard), vrij, pvrij (vrij percentage), niet-gecommitteerd.
vmware.hv.datastore.write[url,uuid,datastore,<mode>]


Het gemiddelde tijdsinterval voor een schrijfbewerking naar de datastore (milliseconden).
Retourwaarde: Geheel getal 2.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor;
 • datastore - de naam van de datastore;
 • mode - latentie (standaard).
vmware.hv.discovery[url]


Het ontdekken van VMware hypervisors.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service.
vmware.hv.diskinfo.get[url,uuid]


De gegevens van de VMware hypervisor-schijf.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.fullname[url,uuid]


De naam van de VMware hypervisor.
Retourwaarde: Tekst.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.hw.cpu.freq[url,uuid]


De frequentie van de processor van de VMware hypervisor (Hz).
Retourwaarde: Geheel getal.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.hw.cpu.model[url,uuid]


Het processor model van de VMware hypervisor.
Retourwaarde: Tekst.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.hw.cpu.num[url,uuid]


Het aantal processor-cores op de VMware hypervisor.
Retourwaarde: Geheel getal.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.hw.cpu.threads[url,uuid]


Het aantal processor-threads op de VMware hypervisor.
Retourwaarde: Geheel getal.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.hw.memory[url,uuid]


De totale geheugengrootte van de VMware hypervisor (bytes).
Retourwaarde: Geheel getal.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.hw.model[url,uuid]


Het model van de VMware hypervisor.
Retourwaarde: Tekst.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.hw.sensors.get[url,uuid]


De waarde van de hardware-sensoren van de VMware hypervisor.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.hw.serialnumber[url,uuid]


Het serienummer van de VMware hypervisor.
Retourwaarde: Tekst.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.

Dit item werkt met vSphere API 6.7 en nieuwer.

vmware.hv.hw.uuid[url,uuid]


De BIOS UUID van de VMware hypervisor.
Retourwaarde: Tekst.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.

Dit item werkt met vSphere API 6.7 en nieuwer.

vmware.hv.hw.vendor[url,uuid]


De naam van de leverancier van de VMware hypervisor.
Retourwaarde: Tekst.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.

Dit item werkt met vSphere API 6.7 en nieuwer.

vmware.hv.maintenance[url,uuid]


De onderhoudsstatus van de VMware hypervisor.
Retourwaarde: 0 - niet in onderhoud; 1 - in onderhoud.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.memory.size.ballooned[url,uuid]


De grootte van het geballonneerde geheugen van de VMware hypervisor (bytes).
Retourwaarde: Geheel getal.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.memory.used[url,uuid]


De gebruikte geheugengrootte van de VMware hypervisor (bytes).
Retourwaarde: Geheel getal.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.net.if.discovery[url,uuid]


Het ontdekken van netwerkinterfaces van VMware hypervisor.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.network.in[url,uuid,<mode>]


De netwerk-invoerstatistieken van de VMware hypervisor (bytes per seconde).
Retourwaarde: Geheel getal 2.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor;
 • mode - bps (standaard), pakketten, verworpen, fouten, uitzending.
vmware.hv.network.linkspeed[url,uuid,ifname]


De snelheid van de netwerkinterface van de VMware hypervisor.
Retourwaarde: Geheel getal. Geeft 0 terug als de netwerkinterface is uitgeschakeld, anders de snelheidswaarde van de interface.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor;
 • ifname - de naam van de interface.
vmware.hv.network.out[url,uuid,<mode>]


De netwerkuitvoerstatistieken van de VMware hypervisor (bytes per seconde).
Retourwaarde: Geheel getal 2.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor;
 • mode - bps (standaard), pakketten, verworpen, fouten, uitzending.
vmware.hv.perfcounter[url,uuid,path,<instance>]


De waarde van de prestatieteller van de VMware hypervisor.
Retourwaarde: Geheel getal 2.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor;
 • path - het prestatieteller-pad 1;
 • instance - het prestatieteller-exemplaar. Gebruik een leeg exemplaar voor samengevoegde waarden (standaard).
vmware.hv.property[url,uuid,prop]


De eigenschap van de VMware hypervisor.
Retourwaarde: Tekst.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor;
 • prop - het eigenschapspad.
vmware.hv.power[url,uuid,<max>]


Het stroomverbruik van de VMware hypervisor (Watt).
Retourwaarde: Geheel getal.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor;
 • max - het maximaal toegestane stroomverbruik.
vmware.hv.sensor.health.state[url,uuid]


De samengevoegde gezondheidstoestandssensor van de VMware hypervisor.
Retourwaarde: Geheel getal: 0 - grijs; 1 - groen; 2 - geel; 3 - rood.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.

Merk op dat het item mogelijk niet werkt in VMware vSphere 6.5 en nieuwer, omdat VMware de VMware Rollup Health State sensor heeft verouderd.

vmware.hv.sensors.get[url,uuid]


De hardwareleveranciersensoren van de VMware hypervisor.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.status[url,uuid]


De status van de VMware hypervisor.
Retourwaarde: Geheel getal: 0 - grijs; 1 - groen; 2 - geel; 3 - rood.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.

Dit item maakt gebruik van de algehele status eigenschap van het host-systeem.

vmware.hv.tags.get[url,uuid]


Het array met tags van de VMware hypervisor.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.

Dit item werkt met vSphere 6.5 en nieuwer.

vmware.hv.uptime[url,uuid]


De uptime van de VMware hypervisor (seconden).
Retourwaarde: Geheel getal.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.

Dit item maakt gebruik van de algehele status eigenschap van het host-systeem.

vmware.hv.version[url,uuid]


De versie van de VMware hypervisor.
Retourwaarde: Tekst.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.hv.vm.num[url,uuid]


Het aantal virtuele machines op de VMware hypervisor.
Retourwaarde: Geheel getal.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identifier van de VMware hypervisor.
vmware.rp.cpu.usage[url,rpid]


Het CPU-gebruik in hertz tijdens het interval op VMware Resource Pool.
Retourwaarde: Geheel getal.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • rpid - de ID van de VMware resource pool.
vmware.rp.memory[url,rpid,<mode>]


De geheugenmetingen van de VMware resource pool.
Retourwaarde: Geheel getal.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • rpid - de ID van de VMware resource pool;
 • mode - mogelijke waarden:
  gebruikt (standaard) - de hoeveelheid hostfysiek geheugen die wordt gebruikt voor het ondersteunen van de pagina's van het gastfysieke geheugen
  baloongeheugen - de hoeveelheid gastfysiek geheugen die is teruggewonnen van de virtuele machine door de ballonstuurprogramma in de gast
  overhead - het hostfysieke geheugen dat wordt gebruikt door ESXi-gegevensstructuren voor het uitvoeren van de virtuele machines
vmware.alarms.get[url]


De gegevens van de alarms voor het VMware-virtualcenter.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service.
vmware.vm.alarms.get[url,uuid]


De gegevens van de alarms voor de VMware-virtuele machine.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identificatie van de VMware-virtuele machine.
vmware.vm.attribute[url,uuid,name]


De aangepaste attribuutwaarde van de VMware-virtuele machine.
Retourwaarde: String.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identificatie van de VMware-virtuele machine;
 • name - de naam van het aangepaste attribuut.
vmware.vm.cluster.name[url,uuid]


De naam van de VMware-virtuele machine.
Retourwaarde: String.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identificatie van de VMware-virtuele machine.
vmware.vm.consolidationneeded[url,uuid]


De VMware-virtuele machine heeft consolidatie van schijven nodig.
Retourwaarde: String: true - consolidatie is nodig; false - consolidatie is niet nodig.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identificatie van de VMware-virtuele machine.
vmware.vm.cpu.latency[url,uuid]


Het percentage van de tijd dat de virtuele machine niet kan worden uitgevoerd omdat deze strijdt om toegang tot de fysieke CPU('s).
Retourwaarde: Float.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identificatie van de VMware-virtuele machine.
vmware.vm.cpu.num[url,uuid]


Het aantal processors op de VMware-virtuele machine.
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identificatie van de VMware-virtuele machine.
vmware.vm.cpu.readiness[url,uuid,<instance>]


Het percentage van de tijd dat de virtuele machine gereed was maar niet gepland kon worden om op de fysieke CPU uit te voeren.
Retourwaarde: Float.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identificatie van de VMware-virtuele machine;
 • instance - de CPU-instantie.
vmware.vm.cpu.ready[url,uuid]


De tijd (in milliseconden) dat de virtuele machine gereed was, maar niet gepland kon worden om op de fysieke CPU uit te voeren. De CPU-wachttijd is afhankelijk van het aantal virtuele machines op de host en hun CPU-belasting (%).
Retourwaarde: Integer 2.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identificatie van de VMware-virtuele machine.
vmware.vm.cpu.swapwait[url,uuid,<instance>]


Het percentage CPU-tijd dat wordt besteed aan wachten op swap-in.
Retourwaarde: Float.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identificatie van de VMware-virtuele machine;
 • instance - de CPU-instantie.
vmware.vm.cpu.usage[url,uuid]


Het CPU-gebruik van de VMware virtuele machine (Hz).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identificatie van de VMware-virtuele machine.
vmware.vm.cpu.usage.perf[url,uuid]


Het processorverbruik van de VMware virtuele machine als percentage gedurende het interval.
Retourwaarde: Float.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identificatie van de VMware-virtuele machine.
vmware.vm.datacenter.name[url,uuid]


De naam van het datacenter van de VMware virtuele machine.
Retourwaarde: String.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identificatie van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.discovery[url]


Het ontdekken van VMware virtuele machines.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service.
vmware.vm.guest.memory.size.swapped[url,uuid]


De hoeveelheid gastfysiek geheugen die is uitgewisseld naar de swap-ruimte (KB).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identificatie van de VMware-virtuele machine.
vmware.vm.guest.osuptime[url,uuid]


De totale tijd die is verstreken sinds de laatste opstart van het besturingssysteem (in seconden).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de URL van de VMware-service;
 • uuid - de wereldwijde unieke identificatie van de VMware-virtuele machine.
vmware.vm.hv.name[url,uuid]


De naam van de VMware virtuele machine hypervisor.
Retourwaarde: String.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.memory.size[url,uuid]


De totale geheugengrootte van de VMware virtuele machine (bytes).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.memory.size.ballooned[url,uuid]


De geheugengrootte van de VMware virtuele machine die is opgeblazen (bytes).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.memory.size.compressed[url,uuid]


De geheugengrootte van de VMware virtuele machine die is gecomprimeerd (bytes).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.memory.size.consumed[url,uuid]


De hoeveelheid fysiek geheugen van de host die wordt gebruikt voor het back-uppen van pagina's met fysiek geheugen van de gast (KB).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.memory.size.private[url,uuid]


De geheugengrootte van de privésectie van de VMware virtuele machine (bytes).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.memory.size.shared[url,uuid]


De geheugengrootte van de gedeelde sectie van de VMware virtuele machine (bytes).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.memory.size.swapped[url,uuid]


De geheugengrootte van de VMware virtuele machine die is geswapt (bytes).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.memory.size.usage.guest[url,uuid]


Het geheugengebruik van de gast in de VMware virtuele machine (bytes).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.memory.size.usage.host[url,uuid]


Het geheugengebruik van de host in de VMware virtuele machine (bytes).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.memory.usage[url,uuid]


Het percentage van het fysieke geheugen van de host dat is gebruikt.
Retourwaarde: Float.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.net.if.discovery[url,uuid]


De ontdekking van netwerkinterfaces van de VMware virtuele machine.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.net.if.in[url,uuid,instance,<mode>]


De invoerstatistieken van de netwerkinterface van de VMware virtuele machine (bytes/pakketten per seconde).
Retourwaarde: Integer 2.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine;
 • instance - de instantie van de netwerkinterface;
 • mode - bps (standaard) of pps - bytes of pakketten per seconde.
vmware.vm.net.if.out[url,uuid,instance,<mode>]


De uitvoerstatistieken van de netwerkinterface van de VMware virtuele machine (bytes/pakketten per seconde).
Retourwaarde: Integer 2.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine;
 • instance - de instantie van de netwerkinterface;
 • mode - bps (standaard) of pps - bytes of pakketten per seconde.
vmware.vm.net.if.usage[url,uuid,<instance>]


Het netwerkgebruik van de VMware virtuele machine (gecombineerde verzend- en ontvangstsnelheden) gedurende het interval (KBps).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine;
 • instance - de instantie van de netwerkinterface.
vmware.vm.perfcounter[url,uuid,path,<instance>]


De waarde van de prestatieteller van de VMware virtuele machine.
Retourwaarde: Integer 2.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine;
 • path - het prestatieteller-pad 1;
 • instance - de prestatieteller-instantie. Gebruik een lege instantie voor samengevoegde waarden (standaard).
vmware.vm.powerstate[url,uuid]


De energiestatus van de VMware virtuele machine.
Retourwaarde: 0 - uitgeschakeld; 1 - ingeschakeld; 2 - gepauzeerd.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.property[url,uuid,prop]


De eigenschap van de VMware virtuele machine.
Retourwaarde: String.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine;
 • prop - het eigenschapspad.
vmware.vm.snapshot.get[url,uuid]


De status van de snapshot van de VMware virtuele machine.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.state[url,uuid]


De status van de VMware virtuele machine.
Retourwaarde: String: nietGestart, resetten, gestart, afsluiten, stand-by of onbekend.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.storage.committed[url,uuid]


De toegewezen opslagruimte van de VMware virtuele machine (bytes).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.storage.readoio[url,uuid,instance]


Het gemiddelde aantal uitstaande leesverzoeken naar de virtuele schijf tijdens het verzamelingsinterval.
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine;
 • instance - de instantie van het schijfapparaat.
vmware.vm.storage.totalreadlatency[url,uuid,instance]


De gemiddelde tijd die nodig is voor een leesbewerking vanaf de virtuele schijf (milliseconden).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine;
 • instance - de instantie van het schijfapparaat.
vmware.vm.storage.totalwritelatency[url,uuid,instance]


De gemiddelde tijd die nodig is voor een schrijfbewerking naar de virtuele schijf (milliseconden).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine;
 • instance - de instantie van het schijfapparaat.
vmware.vm.storage.uncommitted[url,uuid]


De niet-toegewezen opslagruimte van de VMware virtuele machine (bytes).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.storage.unshared[url,uuid]


De niet-gedeelde opslagruimte van de VMware virtuele machine (bytes).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.storage.writeoio[url,uuid,instance]


Het gemiddelde aantal uitstaande schrijfverzoeken naar de virtuele schijf tijdens het verzamelingsinterval.
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine;
 • instance - de instantie van het schijfapparaat.
vmware.vm.tags.get[url,uuid]


De array met tags van de VMware virtuele machine.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.

Dit item werkt met vSphere 6.5 en nieuwer.

vmware.vm.tools[url,uuid,mode]


De status van de VMware Tools in de gast van de VMware virtuele machine.
Retourwaarde: String: guestToolsExecutingScripts - VMware Tools wordt gestart; guestToolsNotRunning - VMware Tools wordt niet uitgevoerd; guestToolsRunning - VMware Tools wordt uitgevoerd.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine;
 • mode - versie, status.
vmware.vm.uptime[url,uuid]


De uptime van de VMware virtuele machine (seconden).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.vfs.dev.discovery[url,uuid]


De ontdekking van schijfapparaten van de VMware virtuele machine.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.
vmware.vm.vfs.dev.read[url,uuid,instance,<mode>]


De leesstatistieken van het schijfapparaat van de VMware virtuele machine (bytes/bewerkingen per seconde).
Retourwaarde: Integer 2.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine;
 • instance - de instantie van het schijfapparaat;
 • mode - bps (standaard) of ops - bytes of bewerkingen per seconde.
vmware.vm.vfs.dev.write[url,uuid,instance,<mode>]


De schrijfstatistieken van het schijfapparaat van de VMware virtuele machine (bytes/bewerkingen per seconde).
Retourwaarde: Integer 2.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine;
 • instance - de instantie van het schijfapparaat;
 • mode - bps (standaard) of ops - bytes of bewerkingen per seconde.
vmware.vm.vfs.fs.discovery[url,uuid]


De ontdekking van bestandssystemen van de VMware virtuele machine.
Retourwaarde: JSON-object.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine.

VMware Tools moet zijn geïnstalleerd op de gastvirtuele machine voor dit item om te werken.

vmware.vm.vfs.fs.size[url,uuid,fsname,<mode>]


De statistieken van het bestandssysteem van de VMware virtuele machine (bytes/percentages).
Retourwaarde: Integer.

Parameters:

 • url - de VMware service URL;
 • uuid - de unieke identificatiecode van de VMware virtuele machine;
 • fsname - de naam van het bestandssysteem;
 • mode - totaal, vrij, gebruikt, pvrij of pgebruikt.

VMware Tools moet zijn geïnstalleerd op de gastvirtuele machine voor dit item om te werken.

Voetnoten

1 Het VMware-prestatietellerpad heeft het formaat groep/teller[rollup] waar:

 • groep - de groep van de prestatieteller, bijvoorbeeld cpu
 • teller - de naam van de prestatieteller, bijvoorbeeld usagemhz
 • rollup - het type van de prestatieteller-rollup, bijvoorbeeld average

Dus het bovenstaande voorbeeld zou het volgende prestatietellerpad opleveren: cpu/usagemhz[average]

Zie ook: Aanmaken van aangepaste prestatietellernamen voor VMware.

De beschrijvingen van prestatietellergroepen, tellernamen en rolluptypes zijn te vinden in de VMware-documentatie.

2 De waarde van deze items wordt verkregen uit VMware-prestatietellers en de parameter VMwarePerfFrequency parameter wordt gebruikt om hun gegevens in de Zabbix VMware-cache te vernieuwen:

 • vmware.cl.perfcounter
 • vmware.hv.datastore.read
 • vmware.hv.datastore.write
 • vmware.hv.network.in
 • vmware.hv.network.out
 • vmware.hv.perfcounter
 • vmware.vm.cpu.ready
 • vmware.vm.net.if.in
 • vmware.vm.net.if.out
 • vmware.vm.perfcounter
 • vmware.vm.vfs.dev.read
 • vmware.vm.vfs.dev.write

Meer informatie

Zie Monitoring van virtuele machines voor gedetailleerde informatie over hoe u Zabbix kunt configureren om VMware-omgevingen te bewaken.