2 Acties

Overzicht

Als je wilt dat bepaalde acties plaatsvinden als gevolg van gebeurtenissen (bijvoorbeeld verzonden meldingen), moet je acties configureren.

Acties kunnen worden gedefinieerd als reactie op gebeurtenissen van alle ondersteunde typen:

 • Triggeracties - voor gebeurtenissen wanneer de status van een trigger verandert van OK naar PROBLEEM en vice versa
 • Serviceacties - voor gebeurtenissen wanneer de status van een service verandert van OK naar PROBLEEM en vice versa
 • Ontdekkingsacties - voor gebeurtenissen wanneer netwerkontdekking plaatsvindt
 • Autoregistratieacties - voor gebeurtenissen wanneer nieuwe actieve agenten zich automatisch registreren (of de hostmetadata verandert voor geregistreerde agenten)
 • Interne acties - voor gebeurtenissen wanneer items niet meer ondersteund worden of triggers in een onbekende toestand terechtkomen

De belangrijkste verschillen van serviceacties zijn:

 • Gebruikerstoegang tot serviceacties is afhankelijk van de toegangsrechten tot services die zijn verleend door de rol van de gebruiker
 • Serviceacties ondersteunen een andere set van voorwaarden

Een actie configureren

Om een actie te configureren, volg de onderstaande stappen:

 • Ga naar MeldingenActies en selecteer het gewenste actietype uit het submenu (je kunt later overschakelen naar een ander type via het vervolgkeuzemenu in de titel)
 • Klik op Actie aanmaken
 • Geef de actie een naam
 • Kies de voorwaarden waaronder de operaties worden uitgevoerd
 • Kies de operaties die moeten worden uitgevoerd

Algemene eigenschappen van de actie:

Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rood asterisk.

Parameter Beschrijving
Naam Unieke naam voor de actie.
Type berekening Selecteer de evaluatie optie voor actievoorwaarden (bij meer dan één voorwaarde):
En - alle voorwaarden moeten worden voldaan.
Of - genoeg als één voorwaarde wordt voldaan.
En/Of - combinatie van beide: EN met verschillende voorwaardetypes en OF met hetzelfde voorwaardetype.
Aangepaste expressie - een door de gebruiker gedefinieerde berekeningsformule voor het evalueren van actievoorwaarden.
Voorwaarden Lijst van actievoorwaarden.
Klik op Toevoegen om een nieuwe voorwaarde toe te voegen.
Als er geen voorwaarden zijn geconfigureerd, wordt de actie uitgevoerd voor elke gebeurtenis die overeenkomt met het actietype dat wordt geconfigureerd.
Ingeschakeld Markeer het selectievakje om de actie in te schakelen. Anders wordt deze uitgeschakeld.