trigger.create

Beschrijving

object trigger.create(object/array triggers)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe triggers te creëren.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Triggers om te creëren.

Naast de standaard trigger-eigenschappen is de methode accepteert de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
dependencies array Triggers waarvan de trigger afhankelijk is.

Voor de triggers moet de eigenschap triggerid zijn gedefinieerd.
tags array Trigger tags.

De trigger-expressie moet worden gegeven in zijn uitgebreide vorm.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de gemaakte triggers bevat onder de eigenschap triggerids. De volgorde van de geretourneerde ID's komt overeen de volgorde van de doorgegeven triggers.

Voorbeelden

Een trigger aanmaken

Maak een trigger aan met één triggerafhankelijkheid.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "trigger.create",
      "params": [
        {
          "description": "Processorbelasting is te hoog op {HOST.NAME}",
          "expression": "last(/Linux server/system.cpu.load[percpu,avg1])>5",
          "dependencies": [
            {
              "triggerid": "17367"
            }
          ]
        },
        {
          "description": "Servicestatus",
          "expression": "length(last(/Linux server/log[/var/log/system,Service .* has stopped]))<>0",
          "dependencies": [
            {
              "triggerid": "17368"
            }
          ],
          "tags": [
            {
              "tag": "service",
              "value": "{{ITEM.VALUE}.regsub(\"Service (.*) has stopped\", \"\\1\")}"
            },
            {
              "tag": "error",
              "value": ""
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "triggerids": [
          "17369",
          "17370"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CTrigger::create() in ui/include/classes/api/services/CTrigger.php.