Table of Contents

8 JS

Overzicht

zabbix_js is een opdracht regel programma dat kan worden gebruikt voor embedded script testen.

Dit hulpprogramma voert een gebruikers script uit met een string parameter en print het resultaat. Scripts worden uitgevoerd met behulp van de ingesloten Zabbix scripting-engine.

In het geval van compilatie- of uitvoeringsfouten zal zabbix_js de . afdrukken fout in stderr en sluit af met code 1.

Gebruik

zabbix_js -s script-bestand -p invoer-param [-l log-niveau] [-t time-out]
    zabbix_js -s script-bestand -i invoer-bestand [-l log-niveau] [-t time-out]
    zabbix_js -h
    zabbix_js -V

zabbix_js accepteert de volgende commandoregelparameters:

 -s, --script script-bestand     Specificeer de bestandsnaam van het uit te voeren script. Als '-' wordt opgegeven als bestandsnaam, wordt het script van standaard invoer gelezen.
     -i, --input invoer-bestand      Specificeer de bestandsnaam van de invoerparameter. Als '-' wordt opgegeven als bestandsnaam, wordt de invoer van standaard invoer gelezen.
     -p, --param invoer-param       Specificeer de invoerparameter.
     -l, --loglevel log-niveau      Specificeer het log-niveau.
     -t, --timeout time-out        Specificeer de time-out in seconden. Geldig bereik: 1-60 seconden (standaard: 10 seconden).
     -h, --help              Toon helpinformatie.
     -V, --version            Toon het versienummer.

Voorbeeld:

zabbix_js -s script-bestand.js -p voorbeeld