3 SUSE Linux Enterprise-server

Overzicht

Officiële Zabbix 6.4-pakketten voor SUSE Linux Enterprise Server zijn beschikbaar op de Zabbix-website.

Pakketten voor Zabbix-agent en hulpprogramma's zoals Zabbix get en Zabbix sender zijn beschikbaar in de Zabbix Officiële Repository voor SLES 15 (SP4 en nieuwer) en SLES 12 (SP4 en nieuwer).

Let op dat op SLES 12 de volgende functies niet beschikbaar zijn:

 • De versleutelingsmodus Verify CA versleuteling met MySQL werkt niet vanwege oudere MySQL-bibliotheken.
 • Sinds Zabbix 6.4 worden SSH-controles niet ondersteund voor zowel proxy als server vanwege de oudere libssh-versie.

Zabbix-repository toevoegen

Installeer het pakket voor configuratie van het repository. Dit pakket bevat yum (softwarepakketbeheer) configuratiebestanden.

SLES 15:

# rpm -Uvh --nosignature https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/sles/15/x86_64/zabbix-release-6.4-1.sles15.noarch.rpm
    # zypper --gpg-auto-import-keys refresh 'Zabbix Officiële Repository'

SLES 12:

# rpm -Uvh --nosignature https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/sles/12/x86_64/zabbix-release-6.4-1.sles12.noarch.rpm
    # zypper --gpg-auto-import-keys refresh 'Zabbix Officiële Repository'

Let op dat het Zabbix-webdienstproces, dat wordt gebruikt voor geplande rapportgeneratie, de Google Chrome-browser vereist. De browser is niet inbegrepen in de pakketten en moet handmatig worden geïnstalleerd.

Installatie van server/frontend/agent

Om Zabbix server/frontend/agent met PHP 7, Apache en MySQL-ondersteuning te installeren, voer je het volgende commando uit:

# zypper install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-apache-conf zabbix-agent

Vervang indien nodig de componentnamen in dit commando:

 • Voor Nginx: gebruik zabbix-nginx-conf in plaats van zabbix-apache-conf. Zie ook: Nginx-instellingen voor Zabbix op SLES 12/15.
 • Voor PHP 8: gebruik zabbix-apache-conf-php8 in plaats van zabbix-apache-conf voor Apache; gebruik zabbix-nginx-conf-php8 in plaats van zabbix-nginx-conf voor Nginx.
 • Voor PostgreSQL: gebruik zabbix-server-pgsql in plaats van zabbix-server-mysql; gebruik zabbix-web-pgsql in plaats van zabbix-web-mysql.
 • Voor Zabbix agent 2 (alleen SLES 15): gebruik zabbix-agent2 in plaats van of naast zabbix-agent.

Om Zabbix-proxy met MySQL-ondersteuning te installeren:

# zypper install zabbix-proxy-mysql zabbix-sql-scripts

Voor PostgreSQL, gebruik zabbix-proxy-pgsql in plaats van zabbix-proxy-mysql.

Voor SQLite3, gebruik zabbix-proxy-sqlite3 in plaats van zabbix-proxy-mysql.

Het pakket 'zabbix-sql-scripts' bevat databaseschema's voor alle ondersteunde databasebeheersystemen, zowel voor de Zabbix-server als voor de Zabbix-proxy, en wordt gebruikt voor gegevensimport.

Database aanmaken

Zabbix server- en proxy-daemons hebben een database nodig. Zabbix agent heeft geen database nodig.

Volg de instructies voor MySQL of PostgreSQL om een database aan te maken. Een SQLite3-database (ondersteund voor alleen Zabbix-proxy) wordt automatisch aangemaakt en vereist geen extra installatiestappen.

Aparte databases zijn vereist voor Zabbix-server en Zabbix-proxy; ze kunnen niet dezelfde database delen. Als een server en een proxy op dezelfde host zijn geïnstalleerd, moeten hun databases met verschillende namen worden aangemaakt!

Gegevens importeren

Importeer nu het initiële schema en de gegevens voor de server met MySQL:

# zcat /usr/share/packages/zabbix-sql-scripts/mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Je wordt gevraagd om het wachtwoord van de nieuw aangemaakte database in te voeren.

Met PostgreSQL:

# zcat /usr/share/packages/zabbix-sql-scripts/postgresql/create.sql.gz | sudo -u zabbix psql zabbix

Voor TimescaleDB, voer naast het vorige commando ook het volgende uit:

# zcat /usr/share/packages/zabbix-sql-scripts/postgresql/timescaledb.sql.gz | sudo -u <gebruikersnaam> psql zabbix

TimescaleDB wordt alleen ondersteund voor Zabbix-server.

Voor de proxy, importeer het initiële schema:

# zcat /usr/share/packages/zabbix-sql-scripts/mysql/schema.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Voor de proxy met PostgreSQL:

# zcat /usr/share/packages/zabbix-sql-scripts/postgresql/schema.sql.gz | sudo -u zabbix psql zabbix

Configureer database voor Zabbix server/proxy

Bewerk /etc/zabbix/zabbix_server.conf (en zabbix_proxy.conf) om hun respectieve databases te gebruiken. Bijvoorbeeld:

# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
    DBHost=localhost
    DBName=zabbix
    DBUser=zabbix
    DBPassword=<wachtwoord>

Gebruik voor DBPassword het Zabbix-database wachtwoord voor MySQL; PostgreSQL-gebruikerswachtwoord voor PostgreSQL.

Gebruik DBHost= met PostgreSQL. Je wilt mogelijk de standaardinstelling DBHost=localhost (of een IP-adres) behouden, maar dit zou ervoor zorgen dat PostgreSQL een netwerksocket gebruikt om verbinding te maken met Zabbix.

Zabbix frontend-configuratie

Afhankelijk van de gebruikte webserver (Apache/Nginx) bewerk je het overeenkomstige configuratiebestand voor de Zabbix-frontend. Hoewel sommige PHP-instellingen mogelijk al geconfigureerd zijn, is het essentieel dat je de instelling date.timezone uitcommentarieert en de juiste timezone-instelling opgeeft die aan je eisen voldoet.

 • Voor Apache bevindt het configuratiebestand zich in /etc/apache2/conf.d/zabbix.conf.
  php_value max_execution_time 300
      php_value memory_limit 128M
      php_value post_max_size 16M
      php_value upload_max_filesize 2M
      php_value max_input_time 300
      php_value max_input_vars 10000
      php_value always_populate_raw_post_data -1
      # php_value date.timezone Europe/Riga
 • Het pakket zabbix-nginx-conf installeert een aparte Nginx-server voor de Zabbix-frontend. Het configuratiebestand bevindt zich in /etc/nginx/conf.d/zabbix.conf. Om de Zabbix-frontend te laten werken, is het nodig om de listen- en/of server_name-instructies uit te commentariëren en in te stellen.
  # listen 80;
      # server_name example.com;
 • Zabbix maakt gebruik van zijn eigen toegewijde php-fpm-verbindingenpool met Nginx:

Het configuratiebestand bevindt zich in /etc/php7/fpm/php-fpm.d/zabbix.conf (het pad kan enigszins variëren afhankelijk van de service pack).

php_value[max_execution_time] = 300
    php_value[memory_limit] = 128M
    php_value[post_max_size] = 16M
    php_value[upload_max_filesize] = 2M
    php_value[max_input_time] = 300
    php_value[max_input_vars] = 10000
    ; php_value[date.timezone] = Europe/Riga

Nu ben je klaar om door te gaan met de frontend-installatiestappen die je in staat stellen toegang te krijgen tot je nieuw geïnstalleerde Zabbix.

Merk op dat een Zabbix-proxy geen frontend heeft; het communiceert alleen met de Zabbix-server.

Starten van Zabbix server/agent proces

Start de Zabbix-server- en agent-processen en laat ze automatisch starten bij het opstarten van het systeem.

Met de Apache-webserver:

# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2 php-fpm
    # systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2 php-fpm

Voor Nginx vervang je apache2 door nginx.

Installatie van debuginfo-pakketten

Om de debuginfo-repository in te schakelen, bewerk je het bestand /etc/zypp/repos.d/zabbix.repo. Wijzig enabled=0 in enabled=1 voor de zabbix-debuginfo-repository.

[zabbix-debuginfo]
    name=Zabbix Officiële Repository debuginfo
    type=rpm-md
    baseurl=http://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/sles/15/x86_64/debuginfo/
    gpgcheck=1
    gpgkey=http://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/sles/15/x86_64/debuginfo/repodata/repomd.xml.key
    enabled=0
    update=1

Dit stelt je in staat om zabbix-<component>-debuginfo-pakketten te installeren.