host.massupdate

Beschrijving

object host.massupdate(objectparameters)

Met deze methode kunnen gelijktijdig gerelateerde objecten worden vervangen of verwijderd en update eigenschappen op meerdere hosts.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de ID's van de te bijwerken hosts en de eigenschappen die moeten worden bijgewerkt bevatten.

Naast de standaard host eigenschappen, accepteert de methode ook de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
hosts object/array Te bijwerken hosts.

De hosts moeten de eigenschap hostid gedefinieerd hebben.

Gedrag van parameter:
- verplicht
groups object/array Host groepen om de huidige hostgroepen waartoe de hosts behoren te vervangen.

De hostgroepen moeten de eigenschap groupid gedefinieerd hebben.
interfaces object/array Host interfaces om de huidige hostinterfaces op de opgegeven hosts te vervangen.
inventory object Eigenschappen van de host inventaris.

De host-inventarismodus kan niet worden bijgewerkt met behulp van de parameter inventory, gebruik in plaats daarvan inventory_mode.
macros object/array Gebruikersmacro's om de huidige gebruikersmacro's op de opgegeven hosts te vervangen.
templates object/array Sjablonen om de momenteel gekoppelde sjablonen op de opgegeven hosts te vervangen.

De sjablonen moeten de eigenschap templateid gedefinieerd hebben.
templates_clear object/array Sjablonen om te ontkoppelen en te verwijderen van de opgegeven hosts.

De sjablonen moeten de eigenschap templateid gedefinieerd hebben.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte hosts bevat onder de eigenschap hostids.

Voorbeelden

Meerdere hosts inschakelen

Schakel de monitoring in voor twee hosts, dat wil zeggen, stel hun status in op "0".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "host.massupdate",
      "params": {
        "hosts": [
          {
            "hostid": "69665"
          },
          {
            "hostid": "69666"
          }
        ],
        "status": 0
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "69665",
          "69666"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CHost::massUpdate() in ui/include/classes/api/services/CHost.php.