Assets

De map assets kan bestanden en mappen bevatten die niet tot andere mappen behoren. Je kunt het gebruiken voor:

 • JavaScript-stijlen (worden geplaatst in assets/js);
 • CSS-stijlen (worden geplaatst in assets/css);
 • Afbeeldingen;
 • Lettertypen;
 • Alle andere noodzakelijke items.

assets/js

assets/js directory is gereserveerd en mag alleen JavaScript-bestanden bevatten. Om een widget te laten gebruikmaken van deze bestanden dienen deze gespecifieerd te worden in manifest.json.

Voorbeeld:

"Asset": {
      "js": ["class.widget.js"]
    }

assets/css

assets/css is gereserveerd en mag alleen CSS-stijlbestanden bevatten. Om een widget te laten gebruikmaken van deze bestanden dienen deze gespecifieerd te worden in manifest.json.

Voorbeeld:

"assets": {
    "css": ["mywidget.css"]
    }
CSS-stijlen

CSS-bestanden kunnen een aangepast attribuut 'theme' bevatten om een andere stijl te definiëren voor specifieke frontend-thema.

Beschikbare thema's en hun attribuutwaarden:

-Blue - [theme='blue-theme'] -Dark - [theme='dark-theme'] -High-contrast light - [theme='hc-light'] -High-contrast dark - [theme='hc-dark']

Voorbeeld:

.widget {
      background-color: red;
    }
    
    [theme='dark-theme'] .widget {
      background-color: green;
    }