1 Template groepen

In de frontend kunnen template groepen alleen worden geëxporteerd met behulp van template-export. Wanneer een template wordt geëxporteerd, worden automatisch alle groepen waartoe het behoort geëxporteerd.

De API maakt het mogelijk om template groepen onafhankelijk van templates te exporteren.

Exporteerformaat
 template_groups:
      - uuid: 36bff6c29af64692839d077febfc7079
       name: 'Netwerkapparaten'

Elementtags

Parameter Type Beschrijving
uuid string Unieke identifier voor deze template groep.
name string Groepsnaam.