hostgroup.massupdate

Beschrijving

object hostgroup.massupdate(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om hosts en sjablonen te vervangen door de gespecificeerde in meerdere hostgroepen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikerstypen Admin en Superadmin. Toestemming om de methode te gebruiken kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de IDs bevatten van de te updaten hostgroepen en de objecten die moeten worden bijgewerkt.

Parameter Type Beschrijving
groups object/array Hostgroepen die moeten worden bijgewerkt.

De hostgroepen moeten de eigenschap groupid gedefinieerd hebben.

Gedrag van de parameter:
- vereist
hosts object/array Hosts die de huidige hosts in de opgegeven hostgroepen moeten vervangen.
Alle andere hosts, behalve de genoemde, worden uit de hostgroepen uitgesloten.
Ontdekte hosts worden niet beïnvloed.

De hosts moeten de eigenschap hostid gedefinieerd hebben.

Gedrag van de parameter:
- vereist

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte host bevat groepen onder de eigenschap groupids.

Voorbeelden

Hosts vervangen in een hostgroep

Vervang alle hosts in een hostgroep door de genoemde hosts.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostgroup.massupdate",
      "params": {
        "groups": [
          {
            "groupid": "6"
          }
        ],
        "hosts": [
          {
            "hostid": "30050"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "6",
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CHostGroup::massUpdate() in ui/include/classes/api/services/CHostGroup.php.