This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

11 Smart plugin

Overzicht

Deze sectie vermeldt parameters die worden ondersteund in het configuratiebestand van de Smart Zabbix-agent 2 plugin (smart.conf).

Merk op dat:

  • De standaardwaarden weerspiegelen de standaardwaarden van het proces, niet de waarden in de geleverde configuratiebestanden;
  • Zabbix ondersteunt alleen configuratiebestanden in UTF-8 codering zonder BOM;
  • Opmerkingen die beginnen met "#" worden alleen ondersteund aan het begin van de regel.

Parameters

Parameter Verplicht Bereik Standaard Omschrijving
Plugins.Smart.Path nee smartctl Pad naar het uitvoerbare smartctl-bestand.
Plugins.Smart.Timeout nee 1-30 globale time-out Time-out voor het uitvoeren van verzoeken (hoe lang te wachten totdat een verzoek is voltooid voordat het wordt afgesloten).

Zie ook: