This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

item.get

Beschrijving

integer/array item.get(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om items op te halen op basis van de opgegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Toestemming om de methode te gebruiken kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
itemids string/array Geef alleen items terug met de opgegeven ID's.
groupids string/array Geef alleen items terug die behoren tot de hosts van de opgegeven groepen.
templateids string/array Geef alleen items terug die behoren tot de opgegeven templates.
hostids string/array Geef alleen items terug die behoren tot de opgegeven hosts.
proxyids string/array Geef alleen items terug die worden gemonitord door de opgegeven proxies.
interfaceids string/array Geef alleen items terug die de opgegeven hostinterfaces gebruiken.
graphids string/array Geef alleen items terug die worden gebruikt in de opgegeven grafieken.
triggerids string/array Geef alleen items terug die worden gebruikt in de opgegeven triggers.
webitems flag Neem webitems op in het resultaat.
inherited boolean Indien ingesteld op true, geef alleen items terug die geërfd zijn van een template.
templated boolean Indien ingesteld op true, geef alleen items terug die behoren tot templates.
monitored boolean Indien ingesteld op true, geef alleen ingeschakelde items terug die behoren tot gemonitorde hosts.
group string Geef alleen items terug die behoren tot een groep met de opgegeven naam.
host string Geef alleen items terug die behoren tot een host met de opgegeven naam.
evaltype integer Regels voor tag-zoeken.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) And/Or;
2 - Of.
tags array van objecten Geef alleen items terug met de opgegeven tags. Exacte overeenkomst op tag en hoofdlettergevoelige of hoofdletterongevoelige zoekopdracht op tagwaarde, afhankelijk van de operatorwaarde.
Formaat: [{"tag": "<tag>", "value": "<value>", "operator": "<operator>"}, ...].
Een lege array geeft alle items terug.

Mogelijke operator types:
0 - (standaard) Like;
1 - Gelijk aan;
2 - Niet als;
3 - Niet gelijk aan;
4 - Bestaat;
5 - Bestaat niet.
with_triggers boolean Indien ingesteld op true, geef alleen items terug die worden gebruikt in triggers.
selectHosts query Geef een hosts eigenschap terug met een array van hosts waartoe het item behoort.
selectInterfaces query Geef een interfaces eigenschap terug met een array van hostinterfaces die door het item worden gebruikt.
selectTriggers query Geef een triggers eigenschap terug met de triggers waarin het item wordt gebruikt.

Ondersteunt count.
selectGraphs query Geef een graphs eigenschap terug met de grafieken die het item bevatten.

Ondersteunt count.
selectDiscoveryRule query Geef een discoveryRule eigenschap terug met de LLD-regel die het item heeft gemaakt.
selectItemDiscovery query Geef een itemDiscovery eigenschap terug met het item ontdekkingsobject. Het item ontdekkingsobject koppelt het item aan een itemprototype waaruit het is gemaakt.

Heeft de volgende eigenschappen:
itemdiscoveryid - (string) ID van de item ontdekking;
itemid - (string) ID van het ontdekte item;
parent_itemid - (string) ID van het itemprototype waaruit het item is gemaakt;
key_ - (string) sleutel van het itemprototype;
lastcheck - (timestamp) tijd waarop het item voor het laatst is ontdekt;
ts_delete - (timestamp) tijd waarop een item dat niet langer wordt ontdekt, zal worden verwijderd.
selectPreprocessing query Geef een preprocessing eigenschap terug met item voorverwerkingsopties.

Heeft de volgende eigenschappen:
type - (string) Het type voorverwerkingsoptie:
1 - Aangepaste vermenigvuldiger;
2 - Rechts trimmen;
3 - Links trimmen;
4 - Trimmen;
5 - Overeenkomst met reguliere expressie;
6 - Booleaan naar decimaal;
7 - Octaal naar decimaal;
8 - Hexadecimaal naar decimaal;
9 - Eenvoudige verandering;
10 - Verandering per seconde;
11 - XML XPath;
12 - JSONPath;
13 - In bereik;
14 - Overeenkomst met reguliere expressie;
15 - Niet overeenkomend met reguliere expressie;
16 - Controleren op fout in JSON;
17 - Controleren op fout in XML;
18 - Controleren op fout met reguliere expressie;
19 - Onveranderd negeren;
20 - Onveranderd negeren met heartbeat;
21 - JavaScript;
22 - Prometheus patroon;
23 - Prometheus naar JSON;
24 - CSV naar JSON;
25 - Vervangen;
26 - Controleren op niet-ondersteunde waarde;
27 - XML naar JSON;
28 - SNMP loopwaarde;
29 - SNMP loop naar JSON.
params - (string) Aanvullende parameters gebruikt door voorverwerkingsoptie. Meerdere parameters worden gescheiden door het nieuwe regelteken (\n).
error_handler - (string) Actietype dat wordt gebruikt bij fout in voorverwerkingsstap:
0 - Foutmelding wordt ingesteld door Zabbix server;
1 - Waarde negeren;
2 - Aangepaste waarde instellen;
3 - Aangepaste foutmelding instellen.
error_handler_params - (string) Parameters voor foutafhandelaar.
selectTags query Geef de item tags terug in de tags eigenschap.
selectValueMap query Geef een valuemap eigenschap terug met item waardekaart.
filter object Geef alleen resultaten terug die exact overeenkomen met de opgegeven filter.
<brAccepteert een array, waarbij de sleutels eigenschapsnamen zijn en de waarden ofwel een enkele waarde of een array van waarden zijn waartegen moet worden vergeleken.
<brOndersteunt aanvullende filters:
host - technische naam van de host waartoe het item behoort.
limitSelects integer Beperkt het aantal records dat wordt geretourneerd door subselects.
<brGeldt voor de volgende subselects:
selectGraphs - resultaten worden gesorteerd op name;
selectTriggers - resultaten worden gesorteerd op description.
sortfield string/array Sorteer het resultaat op de opgegeven eigenschappen.
<brMogelijke waarden: itemid, name, key_, delay, history, trends, type, status.
countOutput boolean Deze parameters die gemeenschappelijk zijn voor alle get methoden, worden in detail beschreven op de referentiecommentaar pagina.
editable boolean
excludeSearch boolean
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter heeft gebruikt.

Voorbeelden

Items zoeken op basis van sleutel

Haal alle items op die worden gebruikt in triggers voor een specifiek host-ID en die het woord "system.cpu" in de item-sleutel hebben, en sorteer de resultaten op naam.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "hostids": "10084",
        "with_triggers": true,
        "search": {
          "key_": "system.cpu"
        },
        "sortfield": "name"
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "itemid": "42269",
          "type": "18",
          "snmp_oid": "",
          "hostid": "10084",
          "name": "CPU utilization",
          "key_": "system.cpu.util",
          "delay": "0",
          "history": "7d",
          "trends": "365d",
          "status": "0",
          "value_type": "0",
          "trapper_hosts": "",
          "units": "%",
          "logtimefmt": "",
          "templateid": "42267",
          "valuemapid": "0",
          "params": "",
          "ipmi_sensor": "",
          "authtype": "0",
          "username": "",
          "password": "",
          "publickey": "",
          "privatekey": "",
          "flags": "0",
          "interfaceid": "0",
          "description": "CPU utilization in %.",
          "inventory_link": "0",
          "evaltype": "0",
          "jmx_endpoint": "",
          "master_itemid": "42264",
          "timeout": "3s",
          "url": "",
          "query_fields": [],
          "posts": "",
          "status_codes": "200",
          "follow_redirects": "1",
          "post_type": "0",
          "http_proxy": "",
          "headers": [],
          "retrieve_mode": "0",
          "request_method": "0",
          "output_format": "0",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "verify_peer": "0",
          "verify_host": "0",
          "allow_traps": "0",
          "uuid": "",
          "state": "0",
          "error": "",
          "parameters": [],
          "lastclock": "0",
          "lastns": "0",
          "lastvalue": "0",
          "prevvalue": "0"
        },
        {
          "itemid": "42259",
          "type": "0",
          "snmp_oid": "",
          "hostid": "10084",
          "name": "Load average (15m avg)",
          "key_": "system.cpu.load[all,avg15]",
          "delay": "1m",
          "history": "7d",
          "trends": "365d",
          "status": "0",
          "value_type": "0",
          "trapper_hosts": "",
          "units": "",
          "logtimefmt": "",
          "templateid": "42219",
          "valuemapid": "0",
          "params": "",
          "ipmi_sensor": "",
          "authtype": "0",
          "username": "",
          "password": "",
          "publickey": "",
          "privatekey": "",
          "flags": "0",
          "interfaceid": "1",
          "description": "",
          "inventory_link": "0",
          "evaltype": "0",
          "jmx_endpoint": "",
          "master_itemid": "0",
          "timeout": "3s",
          "url": "",
          "query_fields": [],
          "posts": "",
          "status_codes": "200",
          "follow_redirects": "1",
          "post_type": "0",
          "http_proxy": "",
          "headers": [],
          "retrieve_mode": "0",
          "request_method": "0",
          "output_format": "0",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "verify_peer": "0",
          "verify_host": "0",
          "allow_traps": "0",
          "uuid": "",
          "state": "0",
          "error": "",
          "parameters": [],
          "lastclock": "0",
          "lastns": "0",
          "lastvalue": "0",
          "prevvalue": "0"
        },
        {
          "itemid": "42249",
          "type": "0",
          "snmp_oid": "",
          "hostid": "10084",
          "name": "Load average (1m avg)",
          "key_": "system.cpu.load[all,avg1]",
          "delay": "1m",
          "history": "7d",
          "trends": "365d",
          "status": "0",
          "value_type": "0",
          "trapper_hosts": "",
          "units": "",
          "logtimefmt": "",
          "templateid": "42209",
          "valuemapid": "0",
          "params": "",
          "ipmi_sensor": "",
          "authtype": "0",
          "username": "",
          "password": "",
          "publickey": "",
          "privatekey": "",
          "flags": "0",
          "interfaceid": "1",
          "description": "",
          "inventory_link": "0",
          "evaltype": "0",
          "jmx_endpoint": "",
          "master_itemid": "0",
          "timeout": "3s",
          "url": "",
          "query_fields": [],
          "posts": "",
          "status_codes": "200",
          "follow_redirects": "1",
          "post_type": "0",
          "http_proxy": "",
          "headers": [],
          "retrieve_mode": "0",
          "request_method": "0",
          "output_format": "0",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "verify_peer": "0",
          "verify_host": "0",
          "allow_traps": "0",
          "uuid": "",
          "state": "0",
          "error": "",
          "parameters": [],
          "lastclock": "0",
          "lastns": "0",
          "lastvalue": "0",
          "prevvalue": "0"
        },
        {
          "itemid": "42257",
          "type": "0",
          "snmp_oid": "",
          "hostid": "10084",
          "name": "Load average (5m avg)",
          "key_": "system.cpu.load[all,avg5]",
          "delay": "1m",
          "history": "7d",
          "trends": "365d",
          "status": "0",
          "value_type": "0",
          "trapper_hosts
    
    ": "",
          "units": "",
          "logtimefmt": "",
          "templateid": "42217",
          "valuemapid": "0",
          "params": "",
          "ipmi_sensor": "",
          "authtype": "0",
          "username": "",
          "password": "",
          "publickey": "",
          "privatekey": "",
          "flags": "0",
          "interfaceid": "1",
          "description": "",
          "inventory_link": "0",
          "evaltype": "0",
          "jmx_endpoint": "",
          "master_itemid": "0",
          "timeout": "3s",
          "url": "",
          "query_fields": [],
          "posts": "",
          "status_codes": "200",
          "follow_redirects": "1",
          "post_type": "0",
          "http_proxy": "",
          "headers": [],
          "retrieve_mode": "0",
          "request_method": "0",
          "output_format": "0",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "verify_peer": "0",
          "verify_host": "0",
          "allow_traps": "0",
          "uuid": "",
          "state": "0",
          "error": "",
          "parameters": [],
          "lastclock": "0",
          "lastns": "0",
          "lastvalue": "0",
          "prevvalue": "0"
        },
        {
          "itemid": "42260",
          "type": "0",
          "snmp_oid": "",
          "hostid": "10084",
          "name": "Number of CPUs",
          "key_": "system.cpu.num",
          "delay": "1m",
          "history": "7d",
          "trends": "365d",
          "status": "0",
          "value_type": "3",
          "trapper_hosts": "",
          "units": "",
          "logtimefmt": "",
          "templateid": "42220",
          "valuemapid": "0",
          "params": "",
          "ipmi_sensor": "",
          "authtype": "0",
          "username": "",
          "password": "",
          "publickey": "",
          "privatekey": "",
          "flags": "0",
          "interfaceid": "1",
          "description": "",
          "inventory_link": "0",
          "evaltype": "0",
          "jmx_endpoint": "",
          "master_itemid": "0",
          "timeout": "3s",
          "url": "",
          "query_fields": [],
          "posts": "",
          "status_codes": "200",
          "follow_redirects": "1",
          "post_type": "0",
          "http_proxy": "",
          "headers": [],
          "retrieve_mode": "0",
          "request_method": "0",
          "output_format": "0",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "verify_peer": "0",
          "verify_host": "0",
          "allow_traps": "0",
          "uuid": "",
          "state": "0",
          "error": "",
          "parameters": [],
          "lastclock": "0",
          "lastns": "0",
          "lastvalue": "0",
          "prevvalue": "0"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Afhankelijke items opzoeken op basis van sleutel

Haal alle afhankelijke items op van host met ID "10116" die het woord "apache" in de sleutel hebben.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "hostids": "10116",
        "search": {
          "key_": "apache"
        },
        "filter": {
          "type": 18
        }
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "itemid": "25550",
          "type": "18",
          "snmp_oid": "",
          "hostid": "10116",
          "name": "Dagen",
          "key_": "apache.status.uptime.days",
          "delay": "0",
          "history": "90d",
          "trends": "365d",
          "status": "0",
          "value_type": "3",
          "trapper_hosts": "",
          "units": "",
          "logtimefmt": "",
          "templateid": "0",
          "valuemapid": "0",
          "params": "",
          "ipmi_sensor": "",
          "authtype": "0",
          "username": "",
          "password": "",
          "publickey": "",
          "privatekey": "",
          "flags": "0",
          "interfaceid": "0",
          "description": "",
          "inventory_link": "0",
          "evaltype": "0",
          "jmx_endpoint": "",
          "master_itemid": "25545",
          "timeout": "3s",
          "url": "",
          "query_fields": [],
          "posts": "",
          "status_codes": "200",
          "follow_redirects": "1",
          "post_type": "0",
          "http_proxy": "",
          "headers": [],
          "retrieve_mode": "0",
          "request_method": "0",
          "output_format": "0",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "verify_peer": "0",
          "verify_host": "0",
          "allow_traps": "0",
          "uuid": "",
          "state": "0",
          "error": "",
          "parameters": [],
          "lastclock": "0",
          "lastns": "0",
          "lastvalue": "0",
          "prevvalue": "0"
        },
        {
          "itemid": "25555",
          "type": "18",
          "snmp_oid": "",
          "hostid": "10116",
          "name": "Uren",
          "key_": "apache.status.uptime.hours",
          "delay": "0",
          "history": "90d",
          "trends": "365d",
          "status": "0",
          "value_type": "3",
          "trapper_hosts": "",
          "units": "",
          "logtimefmt": "",
          "templateid": "0",
          "valuemapid": "0",
          "params": "",
          "ipmi_sensor": "",
          "authtype": "0",
          "username": "",
          "password": "",
          "publickey": "",
          "privatekey": "",
          "flags": "0",
          "interfaceid": "0",
          "description": "",
          "inventory_link": "0",
          "evaltype": "0",
          "jmx_endpoint": "",
          "master_itemid": "25545",
          "timeout": "3s",
          "url": "",
          "query_fields": [],
          "posts": "",
          "status_codes": "200",
          "follow_redirects": "1",
          "post_type": "0",
          "http_proxy": "",
          "headers": [],
          "retrieve_mode": "0",
          "request_method": "0",
          "output_format": "0",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "verify_peer": "0",
          "verify_host": "0",
          "allow_traps": "0",
          "uuid": "",
          "state": "0",
          "error": "",
          "parameters": [],
          "lastclock": "0",
          "lastns": "0",
          "lastvalue": "0",
          "prevvalue": "0"
        }
      ],
      "id": 1
    }

HTTP-agentitem vinden

Vind een HTTP-agentitem met postbodytype XML voor een specifiek host-ID.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.get",
      "params": {
        "hostids": "10255",
        "filter": {
          "type": 19,
          "post_type": 3
        }
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "itemid": "28252",
          "type": "19",
          "snmp_oid": "",
          "hostid": "10255",
          "name": "sjabloonitem",
          "key_": "ti",
          "delay": "30s",
          "history": "90d",
          "trends": "365d",
          "status": "0",
          "value_type": "3",
          "trapper_hosts": "",
          "units": "",
          "logtimefmt": "",
          "templateid": "0",
          "valuemapid": "0",
          "params": "",
          "ipmi_sensor": "",
          "authtype": "0",
          "username": "",
          "password": "",
          "publickey": "",
          "privatekey": "",
          "flags": "0",
          "interfaceid": "0",
          "description": "",
          "inventory_link": "0",
          "evaltype": "0",
          "jmx_endpoint": "",
          "master_itemid": "0",
          "timeout": "3s",
          "url": "localhost",
          "query_fields": [
            {
              "mode": "xml"
            }
          ],
          "posts": "<body>\r\n<![CDATA[{$MACRO}<foo></bar>]]>\r\n</body>",
          "status_codes": "200",
          "follow_redirects": "0",
          "post_type": "3",
          "http_proxy": "",
          "headers": [],
          "retrieve_mode": "1",
          "request_method": "3",
          "output_format": "0",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "verify_peer": "0",
          "verify_host": "0",
          "allow_traps": "0",
          "uuid": "",
          "state": "0",
          "error": "",
          "parameters": [],
          "lastclock": "0",
          "lastns": "0",
          "lastvalue": "",
          "prevvalue": ""
        }
      ],
      "id": 1
    }

Items ophalen met voorbewerkingsregels

Haal alle items op en hun voorbewerkingsregels op voor een specifiek host-ID.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.get",
      "params": {
        "output": ["itemid", "name", "key_"],
        "selectPreprocessing": "extend",
        "hostids": "10254"
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemid": "23865",
        "name": "HTTP-agentvoorbeeld JSON",
        "key_": "json",
        "preprocessing": [
          {
            "type": "12",
            "params": "$.random",
            "error_handler": "1",
            "error_handler_params": ""
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CItem::get() in ui/include/classes/api/services/CItem.php.