usermacro.create

Beschrijving

object usermacro.create(object/array hostMacros)

Met deze methode kunnen nieuwe hostmacro's worden gemaakt.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Hostmacro's om te maken.

De methode accepteert hostmacro's met de standaard hostmacro eigenschappen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de gemaakte host bevat macro's onder de eigenschap 'hostmacroids'. De volgorde van de geretourneerde ID's komt overeen met de volgorde van de doorgegeven hostmacro's.

Voorbeelden

Het aanmaken van een hostmacro

Maak een hostmacro "{$SNMP_COMMUNITY}" aan met de waarde "public" op host "10198".

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.create",
      "params": {
        "hostid": "10198",
        "macro": "{$SNMP_COMMUNITY}",
        "value": "public"
      },
      "id": 1
    }

Respons:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostmacroids": [
          "11"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CUserMacro::create() in ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php.