usermacro.createglobal

Beschrijving

object usermacro.createglobal(object/array globalMacros)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe globale macros aan te maken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van het type Super admin. Toegangsrechten voor het aanroepen van de methode kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrolinstellingen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Globale macro's om te maken.

De methode accepteert globale macro's met de standaard globale macro eigenschappen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de gemaakte global macro's onder de eigenschap globalmacroids. De volgorde van de geretourneerde ID's komen overeen met de volgorde van de doorgegeven globale macro's.

Voorbeelden

Een globale macro aanmaken

Maak een globale macro "{$SNMP_COMMUNITY}" aan met de waarde "public".

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.createglobal",
      "params": {
        "macro": "{$SNMP_COMMUNITY}",
        "value": "public"
      },
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "globalmacroids": [
          "6"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CUserMacro::createGlobal() in ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php.