service.update

Beschrijving

object service.update(object/array-services)

Met deze methode kunnen bestaande services worden bijgewerkt.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen, kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Eigenschappen van de service die moeten worden bijgewerkt.

De eigenschap serviceid moet worden gedefinieerd voor elke service, alle andere eigenschappen zijn optioneel. Alleen de doorgegeven eigenschappen worden bijgewerkt, alle andere blijven ongewijzigd.

Naast de standaard service-eigenschappen, accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
children array Kindservices om de huidige kindservices te vervangen.

De kindservices moeten de eigenschap serviceid gedefinieerd hebben.
parents array Ouderservices om de huidige ouderservices te vervangen.

De ouderservices moeten de eigenschap serviceid gedefinieerd hebben.
tags array Service tags om de huidige servicetags te vervangen.
problem_tags array Probleemtags om de huidige probleemtags te vervangen.
status_rules array Statusregels om de huidige statusregels te vervangen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte services bevat onder de eigenschap serviceids.

Voorbeelden

Het instellen van de ouder voor een service

Maak de service met ID "3" tot de ouder voor de service met ID "5".

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.update",
      "params": {
        "serviceid": "5",
        "parents": [
          {
            "serviceid": "3"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "serviceids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Toevoegen van geplande onderbreking

Voeg een onderbreking toe voor de service met ID "4", die wekelijks gepland is van maandag 22:00 tot dinsdag 10:00.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.update",
      "params": {
        "serviceid": "4",
        "times": [
          {
            "type": "1",
            "ts_from": "165600",
            "ts_to": "201600"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "serviceids": [
          "4"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CService::update() in ui/include/classes/api/services/CService.php.