hostinterface.update

Beschrijving

object hostinterface.update(object/array hostInterfaces)

Met deze methode kunnen bestaande hostinterfaces worden bijgewerkt.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Host interface eigenschappen naar bijgewerkt worden.

De eigenschap interfaceid moet worden gedefinieerd voor elke hostinterface, alles andere eigenschappen zijn optioneel. Alleen de opgegeven eigenschappen worden bijgewerkt, blijven alle andere ongewijzigd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte host bevat interfaces onder de eigenschap interfaceids.

Voorbeelden

Een hostinterfacepoort wijzigen

Wijzig de poort van een hostinterface.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostinterface.update",
      "params": {
        "interfaceid": "30048",
        "port": "30050"
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "interfaceids": [
          "30048"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CHostInterface::update() in ui/include/classes/api/services/CHostInterface.php.