3 MIB bestanden

Inleiding

MIB staat voor Management Information Base. MIB-bestanden maken het mogelijk om een tekstuele representatie van een OID (Object Identifier) te gebruiken. Het is mogelijk om ruwe OIDs te gebruiken bij het bewaken van SNMP-apparaten met Zabbix, maar als u zich prettiger voelt bij het gebruik van een tekstuele representatie, moet u MIB-bestanden installeren.

Bijvoorbeeld,

ifHCOutOctets

is een tekstuele representatie van de OID

1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10

MIB-bestanden installeren

Op Debian-gebaseerde systemen:

# apt install snmp-mibs-downloader
    # download-mibs

Op RedHat-gebaseerde systemen:

# dnf install net-snmp-libs

MIB-bestanden inschakelen

Op RedHat-gebaseerde systemen zouden MIB-bestanden standaard moeten zijn ingeschakeld. Op Debian-gebaseerde systemen moet je het bestand /etc/snmp/snmp.conf bewerken en de regel die mibs : zegt, uitcommentariëren:

# Aangezien de SNMP-pakketten geen MIB-bestanden bevatten vanwege licentieredenen, is het laden
    # van MIB's standaard uitgeschakeld. Als je de MIB's hebt toegevoegd, kun je het laden ervan opnieuw inschakelen
    # door de volgende regel uit te commentariëren.
    #mibs :

Testen van MIB-bestanden

Het testen van SNMP MIB's kan worden gedaan met behulp van het hulpprogramma snmpwalk. Als je het niet hebt geïnstalleerd, volg dan de onderstaande instructies.

Op Debian-gebaseerde systemen:

# apt install snmp

Op RedHat-gebaseerde systemen:

# dnf install net-snmp-utils

Hierna mag het volgende commando geen foutmelding geven wanneer je een netwerkapparaat bevraagt:

$ snmpwalk -v 2c -c public <IP VAN NETWERKAPPARAAT> ifInOctets
    IF-MIB::ifInOctets.1 = Counter32: 176137634
    IF-MIB::ifInOctets.2 = Counter32: 0
    IF-MIB::ifInOctets.3 = Counter32: 240375057
    IF-MIB::ifInOctets.4 = Counter32: 220893420
    [...]

Gebruik van MIB's in Zabbix

Het belangrijkste om te onthouden is dat Zabbix-processen niet op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen die in MIB-bestanden zijn aangebracht. Dus na elke wijziging moet je de Zabbix-server of proxy opnieuw opstarten, bijvoorbeeld:

# service zabbix-server restart

Na dat proces zijn de wijzigingen die in MIB-bestanden zijn aangebracht van kracht.

Gebruik van aangepaste MIB-bestanden

Er zijn standaard MIB-bestanden die bij elke GNU/Linux-distributie worden geleverd. Maar sommige apparaatfabrikanten leveren hun eigen MIB-bestanden.

Stel dat je bijvoorbeeld het CISCO-SMI MIB-bestand wilt gebruiken. De volgende instructies downloaden en installeren het:

# wget ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2/CISCO-SMI.my -P /tmp
    # mkdir -p /usr/local/share/snmp/mibs
    # grep -q '^mibdirs +/usr/local/share/snmp/mibs' /etc/snmp/snmp.conf 2>/dev/null || echo "mibdirs +/usr/local/share/snmp/mibs" >> /etc/snmp/snmp.conf
    # cp /tmp/CISCO-SMI.my /usr/local/share/snmp/mibs

Nu zou je het moeten kunnen gebruiken. Probeer de naam van het object ciscoProducts uit het MIB-bestand te vertalen naar een OID:

# snmptranslate -IR -On CISCO-SMI::ciscoProducts
    .1.3.6.1.4.1.9.1

Als je in plaats van de OID foutmeldingen ontvangt, controleer dan of alle voorgaande commando's geen fouten hebben geretourneerd.

De vertaling van de objectnaam werkte, je bent nu klaar om het aangepaste MIB-bestand te gebruiken. Let op het MIB-naamvoorvoegsel (CISCO-SMI::) dat wordt gebruikt in de query. Je hebt dit nodig bij het gebruik van opdrachtregelhulpprogramma's en ook bij Zabbix.

Vergeet niet om de Zabbix-server/proxy opnieuw op te starten voordat je dit MIB-bestand in Zabbix gebruikt.

Houd er rekening mee dat MIB-bestanden afhankelijkheden kunnen hebben. Dat wil zeggen, één MIB kan een andere vereisen. Om aan deze afhankelijkheden te voldoen, moet je alle betrokken MIB-bestanden installeren.