Table of Contents

Acties

Acties zijn verantwoordelijk voor de 'bedrijfslogica' van de module. Een actie bestaat meestal uit een controller en een action-view.

Een module kan:

 • Acties oproepen die al zijn gedefinieerd in de Zabbix-frontend.
 • Standaard acties overschrijven met aangepaste acties.
 • Volledig nieuwe acties definiëren.

Om een standaard actiegedrag te overschrijven met aangepast gedrag, definieert u een actie met dezelfde naam in de moduleconfiguratie. Wanneer de actie wordt aangeroepen, wordt de module-actie uitgevoerd in plaats van de standaard actie.

Actiebestanden moeten worden opgeslagen in de map actions. De acties moeten worden gespecificeerd in manifest.json.

Controller

Werkstroom actiecontroller:

 1. Controleer of alle parameters die in een HTTP-verzoek worden doorgegeven, geldig zijn:
 • Roep de checkInput() methode van de controller aan.
 • Gebruik validatieregels gedefinieerd in CNewValidator.php
 • Roep de methode validateInput() aan
 1. Controleer gebruikersrechten.

 2. Bereid de gegevens voor volgens de doorgegeven parameters: als checkInput() waar retourneert, roept Zabbix de doAction()-methode van de controller aan.

 3. Maak de array $data klaar voor de weergave. Gebruik de methoden CControllerResponseData en setResponse() om het antwoord op te slaan in de array $data.

Voorbeeld:

/**
    * Invoerparameters valideren.
    *
    * @return bool
    */
    
    protected function checkInput(): bool {
      $ret = $this->validateInput([
      'status' => 'in '.implode(',', [HOST_STATUS_MONITORED, HOST_STATUS_NOT_MONITORED])
      ]);
    
      if (!$ret) {
        $this->setResponse(new CControllerResponseFatal());
      }
      
      return $ret;
    }
     
    /**
    * Gebruikersrechten controleren.
    *
    * @return bool
    */
    
    protected function checkPermissions() {
      return $this->getUserType() >= USER_TYPE_ZABBIX_ADMIN;
    }
    
    /**
    * Actie uitvoeren en return object genereren.
    */
    
    protected function do Action(): void {
      $data = [
        'hosts_count' => API::Host()->get([
          'countOutput' => true,
          'filter' => [
            'status' => $this->getInput('status')
          ]
        ])
      ];
      
      $this->setResponse(new CControllerResponseData($data));
    }

U kunt de volledige lijst met beschikbare controllerklassen bekijken in Zabbix broncode.