3 Item menu

Overzicht

Het contextmenu voor items biedt snelkoppelingen voor het uitvoeren van veelgevraagde acties of het navigeren naar UI-secties die verband houden met een item.

Inhoud

Het contextmenu voor items heeft drie secties: Weergave, Configuratie en Acties.

De sectie Weergave bevat koppelingen naar:

  • Laatste gegevens - opent de Laatste gegevens sectie gefilterd op de huidige host en item.
  • Grafiek - opent een eenvoudige grafiek van het huidige item.
  • Waarden - opent de lijst van alle waarden die in de afgelopen 60 minuten zijn ontvangen voor het huidige item.
  • 500 laatste waarden - opent de lijst van de 500 laatste waarden voor het huidige item.

De sectie Configuratie bevat koppelingen naar:

  • Item - opent het configuratieformulier van het huidige item.
  • Triggers - toont een lijst van bestaande triggers op basis van het huidige item; door te klikken op een triggernaam wordt het configuratieformulier van de trigger geopend.
  • Trigger maken - opent een triggerconfiguratieformulier om een nieuwe trigger te maken op basis van het huidige item.
  • Afgeleid item maken - opent een itemconfiguratieformulier om een afgeleid item te maken voor het huidige item.
  • Afgeleide ontdekkingsregel maken - opent een configuratieformulier voor ontdekkingsregels om een low-level ontdekkingsregel te maken voor het huidige item.

Koppelingen naar Afgeleid item maken en Afgeleide ontdekkingsregel maken zijn alleen ingeschakeld wanneer het contextmenu voor items wordt benaderd vanuit de sectie Gegevensverzameling.

Merk op dat de configuratiesectie alleen beschikbaar is voor beheerders en superbeheerders.

De sectie Acties bevat een koppeling naar Nu uitvoeren - de optie om onmiddellijk een controle uit te voeren voor een nieuwe itemwaarde.

Ondersteunde locaties

Het contextmenu voor items is toegankelijk door te klikken op een itemnaam in verschillende frontend-secties, bijvoorbeeld: