Table of Contents

> Auditlog-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de auditlog API.

Audit logboek

Het auditlogboekobject bevat informatie over gebruikersacties. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
auditid string (alleen lezen) ID van het auditlogboekvermelding. Aangemaakt met behulp van het CUID-algoritme.
userid string Gebruiker die de auditlogboekvermelding heeft gemaakt.
username string Gebruikersnaam van de auteur van de auditlogboekvermelding.
clock tijdstempel Tijdstip van aanmaak van de auditlogboekvermelding.
ip string IP-adres van de auteur van de auditlogboekvermelding.
action integer Actie van de auditlogboekvermelding.

Mogelijke waarden zijn:
0 - Toevoegen;
1 - Bijwerken;
2 - Verwijderen;
4 - Uitloggen;
7 - Uitvoeren;
8 - Inloggen;
9 - Mislukte inlogpoging;
10 - Geschiedenis wissen;
11 - Configuratie vernieuwen.
resourcetype integer Bronstype van de auditlogboekvermelding.

Mogelijke waarden zijn:
0 - Gebruiker;
3 - Mediatype;
4 - Host;
5 - Actie;
6 - Grafiek;
11 - Gebruikersgroep;
13 - Trigger;
14 - Hostgroep;
15 - Item;
16 - Afbeelding;
17 - Waarde-kaart;
18 - Service;
19 - Kaart;
22 - Webscenario;
23 - Ontdekkingsregel;
25 - Script;
26 - Proxy;
27 - Onderhoud;
28 - Regelmatige expressie;
29 - Macro;
30 - Sjabloon;
31 - Trigger-prototype;
32 - Pictogramtoewijzing;
33 - Dashboard;
34 - Eventcorrelatie;
35 - Grafiek-prototype;
36 - Item-prototype;
37 - Host-prototype;
38 - Autoregistratie;
39 - Module;
40 - Instellingen;
41 - Onderhoud van systeem;
42 - Authenticatie;
43 - Sjabloon-dashboard;
44 - Gebruikersrol;
45 - API-token;
46 - Gepland rapport;
47 - Node voor hoge beschikbaarheid;
48 - SLA;
49 - Gebruikersdirectory;
50 - Sjabloon-groep;
51 - Connector.
resourceid string Identificatie van de bron van de auditlogboekvermelding.
resourcename string Leesbare naam van de bron van de auditlogboekvermelding.
recordsetid string Recordset-ID van de auditlogboekvermelding. De auditlogboekvermeldingen die tijdens dezelfde bewerking zijn gemaakt, hebben dezelfde recordset-ID. Aangemaakt met behulp van het CUID-algoritme.
details tekst Details van de auditlogboekvermelding. De details worden opgeslagen als een JSON-object, waarbij elke eigenschapsnaam een pad is naar de eigenschap of het geneste object waarin de wijziging heeft plaatsgevonden, en waarbij elke waarde de gegevens bevat (in array-formaat) over de wijziging in deze eigenschap of het geneste object.

Mogelijke waardeformaten:
["add"] - Een genest object is toegevoegd;
["add", "<waarde>"] - De eigenschap van het toegevoegde object is gelijk aan <waarde>;
["update"] - Een genest object is bijgewerkt;
["update", "<nieuwe waarde>", "<oude waarde>"] - De eigenschap van het bijgewerkte object is gewijzigd van <oude waarde> naar <nieuwe waarde>;
["delete"] - Een genest object is verwijderd.