1 Webhook-scriptvoorbeelden

Overzicht

Hoewel Zabbix een groot aantal webhook-integraties biedt die direct beschikbaar zijn, wilt u mogelijk uw eigen webhooks maken. In deze sectie vindt u voorbeelden van aangepaste webhook-scripts (die worden gebruikt in de Script-parameter). Zie de webhook-sectie voor een beschrijving van de andere webhook-parameters.

Jira webhook (aangepast)

Dit script zal een JIRA-issue aanmaken en enkele informatie over het aangemaakte issue retourneren.

try {
      Zabbix.log(4, '[ Jira webhook ] Gestart met parameters: ' + value);
    
      var result = {
          'tags': {
            'endpoint': 'jira'
          }
        },
        params = JSON.parse(value),
        req = new HttpRequest(),
        fields = {},
        resp;
    
      if (params.HTTPProxy) {
        req.setProxy(params.HTTPProxy);
      }
    
      req.addHeader('Content-Type: application/json');
      req.addHeader('Authorization: Basic ' + params.authentication);
    
      fields.summary = params.summary;
      fields.description = params.description;
      fields.project = {key: params.project_key};
      fields.issuetype = {id: params.issue_id};
    
      resp = req.post('https://tsupport.zabbix.lan/rest/api/2/issue/',
        JSON.stringify({"fields": fields})
      );
    
      if (req.getStatus() != 201) {
        throw 'Reactiecode: ' + req.getStatus();
      }
    
      resp = JSON.parse(resp);
      result.tags.issue_id = resp.id;
      result.tags.issue_key = resp.key;
    
      return JSON.stringify(result);
    }
    catch (error) {
      Zabbix.log(4, '[ Jira webhook ] Aanmaken issue mislukt json: ' + JSON.stringify({"fields": fields}));
      Zabbix.log(3, '[ Jira webhook ] Aanmaken issue mislukt: ' + error);
    
      throw 'Mislukt met fout: ' + error;
    }

Slack-webhook (aangepast)

Deze webhook zal meldingen van Zabbix naar een Slack-kanaal doorsturen.

try {
      var params = JSON.parse(value),
        req = new HttpRequest(),
        response;
    
      if (params.HTTPProxy) {
        req.setProxy(params.HTTPProxy);
      }
    
      req.addHeader('Content-Type: application/x-www-form-urlencoded');
    
      Zabbix.log(4, '[ Slack webhook ] Webhook-verzoek met waarde=' + value);
    
      response = req.post(params.hook_url, 'payload=' + encodeURIComponent(value));
      Zabbix.log(4, '[ Slack webhook ] Gereageerd met code: ' + req.getStatus() + '. Reactie: ' + response);
    
      try {
        response = JSON.parse(response);
      }
      catch (error) {
        if (req.getStatus() < 200 || req.getStatus() >= 300) {
          throw 'Verzoek mislukt met statuscode ' + req.getStatus();
        }
        else {
          throw 'Verzoek gelukt, maar reactie-analyse mislukt.';
        }
      }
    
      if (req.getStatus() !== 200 || !response.ok || response.ok === 'false') {
        throw response.error;
      }
    
      return 'OK';
    }
    catch (error) {
      Zabbix.log(3, '[ Slack webhook ] Verzenden mislukt. Fout: ' + error);
    
      throw 'Mislukt met fout: ' + error;
    }