Table of Contents

> Waarschuwingsobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de alert API.

Alert

Alerts are created by the Zabbix server and cannot be modified via the API.

Het alertobject bevat informatie over of bepaalde actiebewerkingen succesvol zijn uitgevoerd. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
alertid string ID van het alert.
actionid string ID van de actie die het alert heeft gegenereerd.
alerttype integer Type alert.

Mogelijke waarden:
0 - bericht;
1 - externe opdracht.
clock timestamp Tijdstip waarop het alert is gegenereerd.
error string Fouttekst als er problemen zijn bij het verzenden van een bericht of het uitvoeren van een opdracht.
esc_step integer Escalatiestap van de actie waarin het alert is gegenereerd.
eventid string ID van het evenement dat de actie heeft getriggerd.
mediatypeid string ID van het mediatype dat is gebruikt om het bericht te verzenden.
message text Berichttekst.

Eigenschapsgedrag:
- ondersteund als alerttype is ingesteld op "bericht"
retries integer Aantal keren dat Zabbix heeft geprobeerd het bericht te verzenden.
sendto string Adres, gebruikersnaam of andere identifier van de ontvanger.

Eigenschapsgedrag:
- ondersteund als alerttype is ingesteld op "bericht"
status integer Status die aangeeft of de actiebewerking succesvol is uitgevoerd.

Mogelijke waarden als alerttype is ingesteld op "bericht":
0 - bericht niet verzonden;
1 - bericht verzonden;
2 - mislukt na een aantal pogingen;
3 - nieuw alert is nog niet verwerkt door de alertmanager.

Mogelijke waarden als alerttype is ingesteld op "externe opdracht":
0 - opdracht niet uitgevoerd;
1 - opdracht uitgevoerd;
2 - geprobeerd de opdracht op de Zabbix-agent uit te voeren, maar deze was niet beschikbaar.
subject string Berichtonderwerp.

Eigenschapsgedrag:
- ondersteund als alerttype is ingesteld op "bericht"
userid string ID van de gebruiker aan wie het bericht is verzonden.
p_eventid string ID van het probleemevenement dat het alert heeft gegenereerd.
acknowledgeid string ID van de bevestiging die het alert heeft gegenereerd.