2 Operaties

Overzicht

U kunt de volgende acties definiëren voor alle gebeurtenissen:

 • Een bericht verzenden
 • Een externe opdracht uitvoeren

Zabbix-server maakt geen meldingen aan als de toegang tot de host expliciet "geweigerd" is voor de gebruiker die is gedefinieerd als ontvanger van de actie, of als de gebruiker helemaal geen rechten heeft op de host.

Voor ontdekkings- en autoregistratiegebeurtenissen zijn er aanvullende acties beschikbaar:

 • Host toevoegen
 • Host verwijderen
 • Host inschakelen
 • Host uitschakelen
 • Toevoegen aan hostgroep
 • Verwijderen uit hostgroep
 • Koppelen aan sjabloon
 • Ontkoppelen van sjabloon
 • Hostinventarisatiemodus instellen

Een actie configureren

Om een actie te configureren, ga naar het tabblad Operaties in de configuratie van de actie.

Actie configuratie

Algemene eigenschappen van een operatie:

Parameter Beschrijving
Standaardduur van de actiestap De standaardduur van één actiestap (60 seconden tot 1 week).
Bijvoorbeeld, een actiestap van een uur betekent dat er een uur zal verstrijken voordat de volgende stap wordt uitgevoerd.
Tijdssuffixen worden ondersteund, bijvoorbeeld 60s, 1m, 2h, 1d, vanaf Zabbix 3.4.0.
Gebruikersmacro's worden ondersteund, vanaf Zabbix 3.4.0.
Operaties Actie-operaties (indien aanwezig) worden weergegeven met de volgende details:
Stappen - escalatiestap(pen) waaraan de operatie is toegewezen.
Details - type operatie en de ontvanger/doelwit ervan.
In de lijst met operaties wordt ook het mediatype (e-mail, SMS of script) weergegeven, evenals de voornaam en achternaam (tussen haakjes na de gebruikersnaam) van de meldingontvanger.
Start in - hoe lang na een gebeurtenis de operatie wordt uitgevoerd.
Duur (sec) - de duur van de stap wordt weergegeven. Standaard wordt weergegeven als de stap de standaardduur gebruikt, en een tijdstip wordt weergegeven als aangepaste duur wordt gebruikt.
Actie - links voor het bewerken en verwijderen van een operatie worden weergegeven.
Herstelacties Actie-operaties (indien aanwezig) worden weergegeven met de volgende details:
Details - type operatie en de ontvanger/doelwit ervan.
In de lijst met operaties wordt ook het mediatype (e-mail, SMS of script) weergegeven, evenals de voornaam en achternaam (tussen haakjes na de gebruikersnaam) van de meldingontvanger.
Actie - links voor het bewerken en verwijderen van een operatie worden weergegeven.
Update-operaties Actie-operaties (indien aanwezig) worden weergegeven met de volgende details:
Details - type operatie en de ontvanger/doelwit ervan.
In de lijst met operaties wordt ook het mediatype (e-mail, SMS of script) weergegeven, evenals de voornaam en achternaam (tussen haakjes na de gebruikersnaam) van de meldingontvanger.
Actie - links voor het bewerken en verwijderen van een operatie worden weergegeven.
Operaties pauzeren voor symptoomproblemen Vink dit selectievakje aan om operaties (na de eerste operatie) voor symptoomproblemen te pauzeren.
Merk op dat deze instelling alleen van invloed is op problemescalaties; herstel- en update-operaties worden niet beïnvloed.
Deze optie is alleen beschikbaar voor Triggers acties.
Operaties pauzeren voor onderdrukte problemen Vink dit selectievakje aan om de start van operaties voor de duur van een onderhoudsperiode te vertragen. Wanneer operaties worden gestart, na het onderhoud, worden alle operaties uitgevoerd, inclusief die voor de gebeurtenissen tijdens het onderhoud.
Merk op dat deze instelling alleen van invloed is op problemescalaties; herstel- en update-operaties worden niet beïnvloed.
Als u dit selectievakje niet aanvinkt, worden operaties zonder vertraging uitgevoerd, zelfs tijdens een onderhoudsperiode.
Deze optie is niet beschikbaar voor Service acties.
Melden over geannuleerde escalaties Vink dit selectievakje uit om meldingen over geannuleerde escalaties uit te schakelen (wanneer een host, item, trigger of actie is uitgeschakeld).

Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rode asterisk.

Om de details van een nieuwe operatie te configureren, klik op in het blok Operaties. Om een bestaande operatie te bewerken, klik op naast de operatie. Er wordt een pop-upvenster geopend waarin u de details van de operatiestap kunt bewerken.

Details van de operatie

Parameter Beschrijving
Operatie Selecteer de operatie:
Bericht verzenden - stuur een bericht naar de gebruiker.
<naam van opdracht op afstand> - voer een opdracht op afstand uit. Opdrachten kunnen worden uitgevoerd als ze eerder zijn gedefinieerd in globale scripts met Actie operatie geselecteerd als de reikwijdte ervan.
Meer operaties zijn beschikbaar voor gebeurtenissen op basis van ontdekking en autoregistratie (zie hierboven).
Stappen Selecteer de stap(pen) waaraan de operatie moet worden toegewezen in een escalatie planning:
Van - uitvoeren vanaf deze stap.
Naar - uitvoeren tot deze stap (0=oneindig, uitvoering wordt niet beperkt).
Stapduur Aangepaste duur voor deze stappen (0=gebruik standaard stapduur).
Tijdssuffixen worden ondersteund, bijvoorbeeld 60s, 1m, 2h, 1d, vanaf Zabbix 3.4.0.
Gebruikersmacro's worden ondersteund, vanaf Zabbix 3.4.0.
Verschillende operaties kunnen aan dezelfde stap worden toegewezen. Als deze operaties verschillende stapduren hebben, wordt de kortste in aanmerking genomen en toegepast op de stap.
Operatietype: bericht verzenden
Verstuur naar gebruikersgroepen
Verstuur naar gebruikers
Stuur alleen naar
Aangepast bericht
Operatietype: opdracht op afstand
Doellijst
Voorwaarden Voorwaarde voor het uitvoeren van de operatie:
Gebeurtenis is niet erkend - alleen wanneer de gebeurtenis niet is erkend.
Gebeurtenis is erkend - alleen wanneer de gebeurtenis is erkend.
De optie Voorwaarden is alleen beschikbaar voor Trigger acties.

Als u klaar bent, klikt u op Toevoegen om de operatie toe te voegen aan de lijst met Operaties.