This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

16 Vergelijking tussen Agent en Agent 2

Dit gedeelte beschrijft de verschillen tussen de Zabbix-agent en de Zabbix-agent 2.

Parameter Zabbix-agent Zabbix-agent 2
Programmeertaal C Go met sommige delen in C
Daemonisering ja alleen via systemd (ja in Windows)
Ondersteunde extensies Aangepaste laadbare modules in C. Aangepaste plugins in Go.
Vereisten
Ondersteunde platforms Linux, IBM AIX, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, HP-UX, Mac OS X, Solaris: 9, 10, 11, Windows: alle desktop- en serverversies sinds XP Linux, Windows: alle desktop- en serverversies waarop een bijgewerkte ondersteunde Go-versie kan worden geïnstalleerd.
Ondersteunde cryptobibliotheken GnuTLS 3.1.18 en nieuwer
OpenSSL 1.0.1, 1.0.2, 1.1.0, 1.1.1, 3.0.x
LibreSSL - getest met versies 2.7.4, 2.8.2 (bepaalde beperkingen zijn van toepassing, zie de Encryptie pagina voor details).
Linux: OpenSSL 1.0.1 en later worden ondersteund sinds Zabbix 4.4.8.
MS Windows: OpenSSL 1.1.1 of later.
De OpenSSL-bibliotheek moet PSK-ondersteuning hebben ingeschakeld. LibreSSL wordt niet ondersteund.
Bewaking van processen
Processen Een apart actief controleproces voor elke server/proxy-registratie. Enkel proces met automatisch aangemaakte threads.
Het maximum aantal threads wordt bepaald door de omgevingsvariabele GOMAXPROCS.
Statistieken UNIX: zie een lijst van ondersteunde items.

Windows: zie een lijst van aanvullende Windows-specifieke items.
UNIX: Alle statistieken ondersteund door de Zabbix-agent.
Bovendien biedt agent 2 een Zabbix-native monitoringsoplossing voor: Docker, Memcached, MySQL, PostgreSQL, Redis, systemd en andere monitoringsdoelen - zie een volledige lijst van agent 2 specifieke items.

Windows: Alle statistieken ondersteund door de Zabbix-agent, en ook net.tcp.service* controles van HTTPS, LDAP.
Bovendien biedt agent 2 een Zabbix-native monitoringsoplossing voor: PostgreSQL, Redis.
Gelijkheid Actieve controles voor één server worden achtereenvolgens uitgevoerd. Controles van verschillende plugins of meerdere controles binnen één plugin kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd.
Geplande/flexibele intervallen Alleen ondersteund voor passieve controles. Ondersteund voor zowel passieve als actieve controles.
Triggers van derden nee ja
Extra functies
Persistente opslag nee ja
Persistente bestanden voor log*[] statistieken ja (alleen op Unix) nee
Uploaden van loggegevens Kan worden uitgevoerd tijdens het verzamelen van logboeken om de buffer vrij te maken. Het verzamelen van logboeken wordt gestopt wanneer de buffer vol is, daarom moet de parameter BufferSize minimaal MaxLinesPerSecond x 2 zijn.
Time-out instellingen Alleen gedefinieerd op agentniveau. Plugin-time-out kan de op agentniveau gedefinieerde time-out overschrijven.
Gebruiker wijzigen tijdens uitvoering ja (alleen op Unix-achtige systemen) nee (gecontroleerd door systemd)
Gebruiker configureerbare cijfersuites ja nee

Zie ook: