> Authenticatie-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de authenticatie API.

Authenticatie

Het authenticatie-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
authentication_type integer Standaard authenticatie.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Intern;
1 - LDAP.
http_auth_enabled integer HTTP-authenticatie.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
http_login_form integer Standaard inlogformulier.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Zabbix inlogformulier;
1 - HTTP inlogformulier.
http_strip_domains string Domeinnaam om te verwijderen.
http_case_sensitive integer Hoofdlettergevoelige HTTP-inlog.

Mogelijke waarden:
0 - Uit;
1 - (standaard) Aan.
ldap_auth_enabled integer LDAP-authenticatie.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
ldap_case_sensitive integer Hoofdlettergevoelige LDAP-inlog.

Mogelijke waarden:
0 - Uit;
1 - (standaard) Aan.
ldap_userdirectoryid string Standaard gebruikersdirectory voor LDAP-authenticatie. Wordt gebruikt voor gebruikersgroepen met gui_access ingesteld op LDAP of Systeemstandaard.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als ldap_auth_enabled is ingesteld op "Ingeschakeld"
saml_auth_enabled integer SAML-authenticatie.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
saml_case_sensitive integer Hoofdlettergevoelige SAML-inlog.

Mogelijke waarden:
0 - Uit;
1 - (standaard) Aan.
passwd_min_length integer Minimale lengte-eis voor wachtwoord.

Geldige waarden variëren van 1 tot 70.

Standaard: 8.
passwd_check_rules integer Wachtwoordcontrole regels.
Dit is een bitmaskerveld, elke combinatie van mogelijke bitmapwaarden is acceptabel.

Mogelijke bitmapwaarden:
0 - controleer wachtwoordlengte;
1 - controleer of het wachtwoord hoofdletters en kleine letters Latijnse letters gebruikt;
2 - controleer of het wachtwoord cijfers gebruikt;
4 - controleer of het wachtwoord speciale tekens gebruikt;
8 - (standaard) controleer of het wachtwoord niet in de lijst van veelgebruikte wachtwoorden staat, geen afleidingen van het woord "Zabbix" bevat, noch de voornaam, achternaam of gebruikersnaam van de gebruiker.
ldap_jit_status integer Status van LDAP-provisioning.

Mogelijke waarden:
0 - Uitgeschakeld voor geconfigureerde LDAP IdP's;
1 - Ingeschakeld voor geconfigureerde LDAP IdP's.
saml_jit_status integer Status van SAML-provisioning.

Mogelijke waarden:
0 - Uitgeschakeld voor geconfigureerde SAML IdP's;
1 - Ingeschakeld voor geconfigureerde SAML IdP's.
jit_provision_interval string Tijdinterval tussen JIT-provisioning verzoeken voor ingelogde gebruiker.
Accepteert seconden en tijdeenheid met achtervoegsel met ondersteuning voor maand en jaar (3600s,60m,1h,1d,1M,1y). Minimale waarde: 1h.

Standaard: 1h.

Alleen beschikbaar voor LDAP-provisioning.
disabled_usrgrpid integer Gebruikersgroep-ID om de gedeactiveerde gebruiker aan toe te wijzen.
De gebruikersgroep moet zijn gedeactiveerd en kan niet worden ingeschakeld of verwijderd wanneer geconfigureerd.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist als ldap_jit_status is ingesteld op "Ingeschakeld voor geconfigureerde LDAP IdP's", of saml_jit_status is ingesteld op "Ingeschakeld voor geconfigureerde SAML IdP's"