hostgroup.massremove

Beschrijving

object hostgroup.massremove(object parameters)

Met deze methode kunnen gerelateerde objecten uit meerdere hostgroepen worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van de typen Admin en Superadmin. Rechten om de methode te bellen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters met de ID's van de hostgroepen die moeten worden bijgewerkt en de objecten die moeten worden verwijderd.

Parameter Type Omschrijving
groupids string/array ID's van de hostgroepen die moeten worden bijgewerkt.

Parametergedrag:
- verplicht
hostids string/array Hosts om uit alle hostgroepen te verwijderen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte hosts bevat onder de eigenschap hostids.

Voorbeelden

Hosts verwijderen uit hostgroepen

Verwijder twee hosts uit de opgegeven hostgroepen.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostgroup.massremove",
      "params": {
        "groupids": [
          "5",
          "6"
        ],
        "hostids": [
          "30050",
          "30001"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "5",
          "6"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CHostGroup::massRemove() in ui/include/classes/api/services/CHostGroup.php.